Bilden är från 1945-46. Grunden för nybbygge av bostäder för äldre, på kvarteret Uttern, Nygatan 41 och 43. Fotograf Axel Gunthe Holmbom.
Bilden är från 1945-46. Grunden för nybbygge av bostäder för äldre, på kvarteret Uttern, Nygatan 41 och 43. Fotograf Axel Gunthe Holmbom.

Fortsatt arbete på Villavägen

2021-06-23 14:35

I början av v 26 kommer arbetet med fortsatt upprustning av VA-ledningar längs Villavägen att påbörjas.
Vägen kommer att vara avstängd för genomfart mellan Domängatan och Hemvärnsgatan.

Entreprenör för arbetet är AMA (Arvidsjaur Mark & Asfalt)


Skriv ut: