Arvidsjaur deltar i Region Norrbottens
Arvidsjaur deltar i Region Norrbottens "North Sweden Green Deal'-projekt. Fr:v Projektledaren Ulf Hägglund, Karin Jonsson, Karina Lidén, Lena Ruth, Malin Johansson, Ella Jonsson, nnovation manager och communication i Green Deal-projektet samt Anne Enoksson, näringslivsstrateg i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.

Green Deal-projekt antar utmaning med ökad inflyttning till länet!

2022-09-07 15:13

Arvidsjaur deltar i Region Norrbottens "North Sweden Green Deal'-projekt". Det handlar om att stötta kommunerna i sitt arbete, med å ena sidan profilering och positionering, å andra mottagarkapaciteten, såväl den digitala som den fysiska.

-Se det som Regionens kraftsamling för att skapa action i länet! sa projektledaren Ulf Hägglund, Swedish Lapland, vid ett initierande besök i Arvidsjaurs på onsdagen.

Det är Swedish Lapland Visitors Board, som tack vare sin långa erfarenhet av att attrahera besökare till regionen, som fått i uppdrag att leda arbetet. Regionen vill växa med 50 000 - 100 000 invånare för att klara av arbetskraftutmaningen.

Alla kranskommuner i Norrbotten sas vara lika viktiga i projektet, som de större etableringskommunerna:
-Hela länet behöver leva! Jag tror att om vi krokar arm ska vi kunna hitta lösningar på vissa "knutar". Trots den relativt korta projekttiden på 1 år, sa Ella Jonsson, innovation manager och communication i projektet.

Även Västerbotten ingår i "projektpaketet". Då med fokus på Skellefteå kommun i och med att det sker en kraftig expansion där med bland annat batterifabrik:
-Norr- och Västerbotten ligger i framkant i Europa när det handlar om grön omställning inom industrin.

Enligt en undersökning finns det 67 miljoner människor i världen som är intresserade av vår del av Sverige. Vad kan då projektet göra för Arvidsjaurs kommun? Ett sätt att nå ut genom bruset är digital marknadsföring, via ai-driven Aida-metod (artificiell intelligens):
-I och med att kommunens nya inflyttarsida är klar kan den tas i anspråk för en sådan provkampanj, sa Ulf Hägglund.En inflyttningsajt som enligt näringslivsstrateg Anne Enoksson kom "bra i tid", i och med att kommunen enligt beslut ska jobba med målgruppen turister - som potentiella nya medborgare. 

Men innan en sådan kampanj kan sättas i bruk måste saker som exempelvis bostäder, kvalitetssäkras.

I en workshop fick deltagarna lista sådant som redan är bra och finns i kommunen.
Exempel på det var: "Vana med internationella kontakter, naturen runt knuten, egen flygplats, bra utbyggt bredband, mm".

Utmaningar: "Nå ut till rätt målgrupp, värdskap, inflyttarservice, svårt hitta på hemsidan, areella näringar och neddragningar inom hälso- och sjukvård på landsbygden".

-Det är en häftig utmaning vi ger oss in i… Men gör man ingenting, kan ju ingen förvänta sig att något positivt ska ske heller.

Med dessa ord avslutade Eva Jonsson och Ulf Hägglund besöket i Arvidsjaur. 


Skriv ut: