Seminariet "Hoten mot demokratin" på hotell Nordkalotten, Luleå, lockade fullt hus och leddes av chefredaktören Ronny Olovsson och kommunalrådet Niklas Nordström. Foto Kent Norberg.

"Hoten mot demokratin"

2018-06-20 15:57

Hat, hot och våld mot förtroendevalda ökar, framförallt med nätet som plattform. Vikten av att vara källkritisk har aldrig varit större. Hur rustat är vårt demokratiska system för att möta dessa utmaningar?

För att lyfta detta högaktuella ämne bjöd nyligen Luleå kommun tillsammans med Dagens Samhälle in till ett kostnadsfritt heldagsseminarium, där föreläsare från hela landet delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring hoten mot demokratin.

Thomas Nilsson, chef för Regionala Utredningsenheten i Polisregion Nord:
-Nätet fungerar som en ekokammare...

Polisen jobbar för närvarande med att bygga upp regionala it-brottscentrum. I Region Nord anställs sex poliser för den verksamheten. Nationellt byggs deskverksamhet. Detta för att stärka förmågan att bevisa brott med digitala resurser:
-Journalister och förtroendevalda som verkar i det offentliga rummet utsätts ofta för demokratibrott. Under ett valår som detta ökar dessutom hoten, sa Thomas.


Simon Matti, docent i statsvetenskap och biträdande professor vid Statsvetenskapliga enheten:
-Hoten och hatet resulterar i avtagande intresse av politiskt engagemang, det är likadant i många andra länder. 

Simon sa att det finns andra arenor nu för engagemang som; sociala medier, organisationer som driver en specifik fråga och lockar publik, jämfört med mer traditionell höger - vänster politik. För att upprätthålla demokratin krävs inte bara att gå och rösta. Utan det krävs engagemang och folkligt deltagande, en vilja att ta på sig politiska uppdrag:
-Men det kostar mer i utsatthet än förr, som hot och hat. Tyvärr blir det fler och fler som använder sig av fripassagerarsystemet. Det kommer dock att kollapsa till slut om alla litar på att andra ska ta ansvaret att engagera sig.

Förtroendet för det demokratiska systemet måste stärkas och den politiska kundskapen öka. För att göra det anser Simon att partierna ska rekrytera brett och förbättra relationerna med medborgarna. Konstnaderna för deltagande och individuellt engagemang bör också sänkas:
-I slutänden kanske vi måste inför civilplikt för medborgarna att engagera sig. Yttersta alternativet är att demokratin vittrar sönder, hävdade docenten och professorn Simon Matti. Lena Langlet, ansvarig för demokratiområdet på Sveriges Kommuner och Landsting, talade om hot och hat mot förtroelndevalda på lokal nivå.

Enligt henne är unga kvinnor, speciellt med utländsk bakgrund, mest utsatta. Vanligast är att medborgarna är missnöjda med beslut:
-Då blir förolämpningar och förödmjukningar allt mer vanliga. Hat och hot är symptomer och vi måste jobba med orsakerna.

Lena anser att varje förtroendevald måste börja med att se till sig själv, hur samtalstonen är. Handlar alltid diskutionen om sakfrågor?  

 

 


Hennes tips:

  • Involvera människor i svåra beslut - medborgardialog.
  • Fånga tidigt upp stämningar, innan det blir en konflikt. För då är det svårt att föra en vettig dialog. Då är det bara känslor som råder och de är mycket svårare att möta.
  • Gör en riskanalys, innan beslut fattas. Se eventuellt till historien bakom. Exempelvis en by som under många år varit under skolnedläggningshot. Förklara bakgrunden och informera.

-Undvik dock stora möten, som oftast tenderar till att bli rena mobbmöten. Bilda istället mindre diskussionsgrupper med politik, fack, tjänstemän och så vidare. Förskjut den enskilde till det kollektiva! sa Lena Langlet.


Alice Bah-Kuhnke, kultur- och demokratiminister:

-Det finns rörelser i Sverige som påstår att vi inte ska kunna klara av demokrati. Dessa står emot våra grundläggande rättigheter. Därför måste vi stå upp för det vi tror på!

Alice sa att granskande journalistik och det fria ordet är viktiga byggstenar i en demokrati. Men var fjärde journalist och förtroendevald har utsatts för hot och hat, som tyvärr kan leda till anpassning och självcensur:
-Vi måste bekämpa det! Vår demokrati är stark, snart 100 år. Men vi måste alla hjälpas åt att värna den!


Jan Helin, programdirektör på Sveriges television, talade om gamla sanningar i det nya medielandskapet:
-Vi lever i en alltmer polariserad tid och journalisterna ska in i det glappet och rapportera verkligheten.

Nyheter färdas väldigt snabb nu jämfört med förr. Bruset är stort. Påverkanskampanjer och fejknyheter florerar:
-Därför ställs stora krav på journalister som noga måste granska bakgrunden till varför en nyhet blivit en nyhet och inte bara acceptera för att den blivit viral. 
-Att alltid granska vilka dolda intressen som ligger bakom är oerhört viktigt!


 

 

 

 


Skriv ut: