Tvätta händerna ofta och noga - rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Foto: Pixabay.

Minska smittspridning - allmänna råd

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

 

Var uppmärksam på symtom på covid-19

 

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

 

 

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk

 

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

 

 

 Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta

 

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Skydda dig och andra från smittspridning, se filmen nedan

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

 

 Hosta och nys i armvecket

Hosta och nys i armvecket

 

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 Undvik att röra ögon, näsa och mun

Undvik att röra ögon, näsa och mun

 

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Håll avstånd

Håll avstånd och ta personligt ansvar

 

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus. Håll avstånd och undvik trängsel när du reser. Avstå från större sociala tillställningar. Skydda riskgrupperna. Är du 70 år eller äldre ska du begränsa dina sociala kontakter. Följ riktlinjerna på caféer och restauranger, även på uteserveringar, så att de kan fortsätta hålla öppet

 

 

Skriv ut: