Gatuavdelningen jobbar för närvarande med att placera ut julgranar i samhället. På bilden syns Jan Lindström, Stig-Göran Öhman och Anselm Lundqvist som svetsat alla julgransfötter. Foto Kent Norberg.
Gatuavdelningen jobbar för närvarande med att placera ut julgranar i samhället. På bilden syns Jan Lindström, Stig-Göran Öhman och praktikanten Anselm Lundqvist, som svetsat alla julgransfötter. Foto Kent Norberg.

Fler julgranar i samhället - men ingen jättegran i år

2021-11-24 11:18

Inför årets julskyltning har kommunen sett över julbelysningen längs Storgatan och i år är den utökad jämfört med tidigare år, säger Erika Harr chef VA/Gator.

I år är räcket runt Köpmantorget klätt med ris och ljusslingor och granar är utplacerade på den lilla parkytan, mellan Änglafröjd och Sparbanken:
-Det kommer inte att vara någon gran på torget i år utan det placeras en gran bredvid torget istället. 

Erika säger att det är svårt att hitta fina granar i den storlek som behövs på torget. Därför vill samhällsbyggnadskontoret pröva ett ett annat alternativ:
-Att hantera så pass stora granar är dessutom förenat med en del risker, och jag är övertygad om att det kommer att bli bra. Annars får vi se över det till nästa år, säger Erika Harr.


Skriv ut: