VA/Gatuchefen Erika Harr, informerar om att kommunen stänger av vattnet i området vid Tallbackaskolan, i samband med flytt av en brandpost. Foto Kent Norberg.
VA/Gatuchefen Erika Harr, informerar om att kommunen stänger av vattnet i området vid Tallbackaskolan, i samband med flytt av en brandpost. Foto Kent Norberg.

Kommunen informerar om vattenavstängning

2019-09-20 13:47

Måndag 23/9 kommer va-enheten att flytta en brandpost vid Tallbackaskolan.

-Vi kommer att stänga av vattnet i området kl 14.30. Ni som vi redan idag vet blir drabbade har fått lapp i brevlådan om detta. Lyckas vi inte stänga av vattnet måste vi utöka området för avstängning, säger VA/Gatuchefen Erika Harr.

  • Vattnet kan bli missfärgat efter driftstoppet, även för er som inte drabbats av själva vattenavstängningen.

Missfärgning avhjälps med att spola tills det är borta:
-Tänk på att spola i en kran nära inkommande ledning för att undvika att avlagringar från ledningen sätter stopp i kranen.


Skriv ut: