Kontroll av ventiler v 38-39 i Arvidsjaur tätort

2022-09-21 08:20

Måndagen 19/9 kommer kommunen att påbörja att funktionskontrollera ventiler och brandposter i markerat område. Arbetet kommer ske mellan 13:00-15:00 och fortsätta tills allt är kontrollerat. Kontrollen sker samma tider resterande dagar.

Etapp 1, rödmarkerad här nedanför, är klar på onsdag 21/9

 

Etapp 2, blåmarkerad här nedan, påbörjas torsdag 22/9 och fortsätter även nästa vecka. Ingen test av ventiler fredag 23/9.

 

Detta kan innebära driftstörningar i området och det kan även uppstå "brunt vatten" både i detta område samt i andra områden i Arvidsjaur tätort. Rekommenderat är att spola upp vatten så att det finns för dagsbruket. "Brunt vatten" åtgärdas genom att det spolas ut ur ledningssystemet. Tänkt på att spola i första inkommande kran för att undvika att det sätter igen ex silar.


Skriv ut: