Jonas Agdur, Kvalitet & kompetens i samverkan (KEKS) föreläste på onsdagen för barn och fritidspersonal från bland annat Arvidsjaurs, Skellefteås och Norsjös kommuner. På temat
Jonas Agdur, Kvalitet & kompetens i samverkan (KEKS) föreläste på onsdagen för barn och fritidspersonal från bland annat Arvidsjaurs, Skellefteås och Norsjös kommuner. På temat "är fritidsgården förlegad?" Foto Kent Norberg.

"För bra ungdomsverksamhet krävs dialog inom alla led"

2019-10-23 15:40

Jonas Agdur, Kvalitet & kompetens i samverkan (KEKS) föreläste på onsdagen för barn och fritidspersonal från bland annat Arvidsjaurs, Skellefteås och Norsjös kommuner. På temat "är fritidsgården förlegad?"
-Det beror på vem man frågar! hävdade Agdur. 

Bilden av en verksamhet styr hur den blir bemött samt hur personalen ser på sig själva. Det är vanligt att man tänker att fritidsgården är till för att hålla unga ifrån droger, kriminalitet och för att slippa stökiga killar från torget. Att de ska ha förströelse:
-Enkelt jobb, bara att spela lite biljard med ungdomarna. Det är inte en ovanligt åsikt. Brinner det bilar, ja då tillskjuts mer pengar till fritidsgårdar. Annars är det en icke prioriterad verksamhet på många håll.

Jonas Agdur ser i sitt arbete både "mossiga" fritidsgårdar och lysande exmeplar. Beroende på vart man tittar. Men vad är egentligen ungdomsarbete?

  • Enligt (EU-kommissionens) Youth Work in Europe, är det: "Åtgärder riktade mot unga avseende frivilliga aktiviteter som är utformade för att stödja deras personliga och sociala utveckling. Detta genom icke-formellt och informellt lärande".

Något som man uppnår genom att engagera unga i det aktiva skapandet, förberedandet, utförandet och utvärderingen av aktiviteter som speglar deras behov:
-För bra verksamhet, i enlighet med uppsatta mål, kräves dialog inom alla led. Från ungdomarna till personal.

-När man har det dokumenterat tas även all statistik och ekonomiska rapporter fram. Sedan vänder man sig till politiken och föreslår hur verksamheten ska bedrivas. Först då skapas resultat och utveckling.

KEKS inrymmer hela 65 förvaltningar i Sverige (inklusive några förvaltningar från övriga Europa). Fritidsverksamheten är organiserad från volontär- till kommunal verksamhet. Men enligt Jonas ser han att arbetet överlag börjar bli mer och mer tydlig och strukturerad, jämfört med förr. I enlighet med Barnkonventionen, men ungdomsverksamhetsanpassat.

En ungdomsundersökning om fritid visar att de tre viktigaste punkterna är;
1) ... att det är kul!
2) ... att få lära sig något nytt.
3) ... att umgås.

-Vi inom KEKS ser ungdomsverksamhet som en möjlighet för delaktighet och lärande. 

Avslutningsvis uppmanade Jens kultur- och fritidspersonalen att läsa "Charter on local youthworks" lista på det fem områden som man måste ta hänsyn till om man vill bedriva en framgångsrik ungdomsverksamhet.

I korthet ser dessa ut så här:

1) Vad är det för verksamhet?
2) Hur man utformar en ungdomspolicy
3) Organisation och praktik
4) Ungdomsledare, kompetens
5) Fortsatt kvalitetsutveckling

-Mitt råd är att gå igenom dessa punkter och ta ställning till frågorna och titta gärna utanför era egna dörrar! sa Jens Agdur.

Fotnot:

  • KEKS (Kvalitet & kompetens i samverkan) är ett nätverk av kommunala förvaltningar för gemensam utveckling av kompetenser, metoder och organisationer. 
  • I ungdomsaprojektet ERASMUS+ finns i år hela 32 miljarder kronor. Nästa år förväntas det öka till det dubbla, enligt Agdur  - som anser att vi i Sverige är "väldigt dåliga" på att söka och nyttja dessa pengar. 

 Föreläsningen var en av aktiviteterna under Mångfaldsveckan v.43 i Arvidsjaurs kommun.


Skriv ut: