Kvarteret Lommen rustas upp. Foto Kent Norberg.
Kvarteret Lommen rustas upp. Foto Kent Norberg.

Kvarteret Lommen rustas upp

2020-09-22 06:08
Som vi berättade i Kommuninfon tidigare i sommar rustas kvarteret Lommen upp. Syftet är att skapa en inbjudande och attraktiv centrummiljö.

Under hela sommaren har det grävts på området för att lägga ner fjärrvärme och byta VA-ledningar. För närvarande schaktas massorna på de nya ytorna och förbereds för att lägga kantsten.

Tanken är att kantsten, belysning och asfaltering ska vara klart innan snön kommer. Nästa år planteras träd och grönytorna färdigställs. När projektet är färdigt kommer det att finnas parkytor, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser.

Bilden nedan visar hur kvarteret Lommen såg ut innan byggnationerna påbörjades i sommar.


Skriv ut: