Ett enhälligt ks au (kommunstyrelsens arbetsutskott) har utsett Lars-Håkan Andersson som tillförordnad gymnasiechef för Sandbackaskolan. Till vänster Nils-Åke Asplund som tillhör skolledningskontoret på Sandbacka. Foto Kent Norberg.
Ett enhälligt ks au (kommunstyrelsens arbetsutskott) har utsett Lars-Håkan Andersson som tillförordnad gymnasiechef för Sandbackaskolan. Till vänster Nils-Åke Asplund som tillhör skolledningskontoret på Sandbacka. Foto Kent Norberg.

Lars-Håkan utsedd som tillförordnad gymnasiechef

2022-07-27 14:47

Ett enhälligt ks au (kommunstyrelsens arbetsutskott) har utsett Lars-Håkan Andersson som tillförordnad gymnasiechef för Sandbackaskolan.

Den nya politiska organisationen träder egentligen i kraft först vid årsskiftet. Men för att följa skolans läsår beslöts det att flytta gymnasiet under ks (kommunstyrelsen) redan från och med 1 juli.

Totalt erbjuder Sandbackagymnasiet sex olika program.

Enligt Lars-Håkan är söktrycket högt:
-Ja, vi har exempelvis 53 sökande till alpina skidprogrammets åtta platser. De som kommer längst ifrån bor i Skåne.

  • Men även till de teoretiska programmen har söktrycket varit bra.

Arvidsjaurs kommun är numer huvudman för den gymnasiala utbildningen i Sorsele. Något som resulterat i daglig bussförbindelse mellan båda orterna. 

Några nyheter inför hösten?
-Ja, vi startar en bussförarutbildning. Där kan vi kan nyttja samma buss som transporterar flygteknikprogrammets elever ut till flygplatsen.

Nils-Åke Asplund, Sandbackas skolledning, berättar vidare att externa flygaktörer visar stort intresse för flygteknikerprogrammet och skänker utrustning till skolan:
-Nu har vi fått ytterligare ett flygplan som kommer att nyttjas i utbildningssyfte under kommande läsår.

Vadan detta söktryck?
-Det ska nog tillskrivas vår personal, som alltid gör deras yttersta för att marknadsföra sina program, säger tf rektor.


 

Pressmeddelande från ks au

Arvidsjaurs kommun vill genom kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) med detta pressmeddelande klargöra att man djupt beklagar hur personalen och skolledningen (Lars-Håkan Andersson och Nils-Åke Asplund) kommit att framställas i pressen.

Personalen på Sandbackaskolan och dess rektorer har alltid jobbat lojalt med skolans och elevernas bästa i fokus, vilket har medfört att Sandbackaskolan är och kommer att fortsätta vara ett utbildningsnav i inlandet. Hög kvalité på utbildningen kommer alltid att vara av största vikt för alla anställda inom Arvidsjaurs gymnasieskola. Sandbackaskolans höga kvalité och personalens gedigna arbete visar sig i fortsatt fler sökande till skolans utbildningar. Detta är mycket positivt för alla oss som lever och verkar i inlandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har det största förtroende för Sandbackaskolans rektorer och deras personal.

Lars Forsgren (ordförande)
Marcus Lundberg
Margoth Holmqvist
Leif Andersson (vice ordförande)
Kristina Bäckström


Skriv ut: