Använd inte annans mark som snötipp!

2021-02-24 14:02

Nu har det fallit en del snö och vi vill påminna alla att det inte är tillåtet att lägga upp snö på kommunens mark.

Kommunen använder så mycket som möjligt av vår mark som snöupplag för att minska kostnaderna för snötransporter. Tippar andra aktörer/privatpersoner snö på kommunens tippar innebär det att tipparna fylls på fortare och att de kan inte användas hela säsongen.

Snön måste då istället transporteras bort med lastbil. En onödig kostnad för alla skattebetalare vilket i princip innebär att det är dina grannar som bekostar hanteringen av din snö.

Är det så att kommunen inte lägger upp snö på vissa platser så finns det en anledning. Oftast är det för att vi anser att det inte är en lämplig plats att lägga snö, då det vid snösmältning kan orsaka problem för närliggande fastigheter.

Kommunen har en stor snödeponi inne på ÅVC området där det finns möjlighet att lämna snö mot avgift.


Skriv ut: