Från och med onsdag 29 september inför lättnader i restriktionerna kring covid-19
Från och med onsdag 29 september inför lättnader i restriktionerna kring covid-19

Lättnader inom pandemin 29/9

2021-09-29 08:14

Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september.

Restriktionerna avseende bland annat publikbegränsningar och inom restaurangsektorn bedöms därefter inte längre vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.  Att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås är fortsatt det viktigaste skyddet mot covid-19.

Obs, tänk på att pandemin är inte över! Fortsätt följa gällande råd och rekommendationer.

Du som är över 18 år och ovaccinerad ska:

 • Hålla avstånd till andra
 • Undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
 • Oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad ska du som har symtom på covid-19:
 • Stanna hemma och undvika kontakt med andra
 • Testa dig så snart som möjligt

Alla som är 6 år eller äldre och reser in i Sverige från ett land utanför Norden rekommenderas att ta ett PCR-test efter ankomst.


Så här påverkas socialtjänsten

Vi måste göra allt vi kan för att skydda våra äldre, de mest utsatta och de som behöver stöd i sin vardag. Det innebär bland annat att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att de som jobbar hos oss stannar hemma vid förkylningssymtom.

Besöka särskilt boende / äldreboende /demensboende 

Socialförvaltningen har tagit fram särskilda rutiner för den som vill besöka sin närstående på ett äldreboende. Syftet med besöksrutinerna är att förebygga smittspridning av Covid-19. 

Besöksrutiner

Besökare ska boka tid för besök, besök bokas genom att kontakta chef eller personal på avdelningen. 

 • Besökaren påminns om vikten av att vara symtomfri. 
 • Endast två besökare per boende vid samma besök, detta för att kunna hålla avstånd.
 • Vid besök möter personalen upp vid dörren och ger mer information om besöksrutinerna.
 • Besökare rekommenderas att använda visir vid besöket (tillhandahålls av verksamheten) eller att hålla avstånd till den de besöker med 2 meter.
 • Besök får endast ske i den boendes rum/lägenhet, ej i gemensamma lokaler som kök, korridor eller allrum, personalen följer besökaren till bostaden.
 • Särskild information ska lämnas om den boende är sjuk i covid-19. Vid besök hos boende med konstaterad eller misstänkt smitta ska besökaren alltid förses med skyddsutrustning 


Besök på korttidsboendet Bryggan

Den som vill besöka någon på korttidsboende uppmanas boka sitt besök genom att kontakta chef eller personal på avdelningen.

Mer information om hur du skyddar dig och andra från smittspridning hittar du på Folkhälsomyndighetens hemsida.

 

 

 

 


Skriv ut: