Nykterhetslogen Polcirkeln 1702, samlade till möte år 1908. Bilden är tagen på gårdssidan av gamla föreningshuset som låg vid Stationsgatan.
Nykterhetslogen Polcirkeln 1702, samlade till möte år 1908. Bilden är tagen på gårdssidan av gamla föreningshuset som låg vid Stationsgatan.

Föreningshuset - föregångare till Medborgarhuset

2023-01-02 11:07

Föreningshuset, som det hette, är rivet sedan länge och ersatt med ett hyreshus. I Föreningshuset fanns samlingslokaler för olika möten och sammankomster, där anordnades bl a basarer, maskerad och bröllop.

Intresset för medlemskap i nykterhetsrörelsen växte snabbt i hela landet runt sekelskiftet, 1800/1900, så också i Arvidsjaur. I och med det nybyggda Föreningshuset kom en hel del aktiviteter igång. En amatörteater bildades och ett Godtemplarbibliotek kom till under den tiden. Ett folkdanslag bildades som hade hade många uppvisningar. En barnloge startades och den uppträdde med tablåer samt mindre teaterstycken. Dessutom hölls familjefester, nykterhetsföredrag med bl.a. Kata Dahlström och annat liknande. 

(Källa: Ur Gunnar Arvius bok, Arvidsjaur berättelser och bilder.)


 Arvidsjaurs hornmusikkår, 1915.  

Från vänster:
1. Skräddaren Arvid Arvius
2. Bagaren Erik Sundin
3. Snickaren Jonas Degermark
4. Garvaren Hjalmar 'Prosit' Engelmark
5. Målaren Gustaf Marklund f. 1895
6. Bagaren Per Bokvist
7. Kronojägaren Mauritz Wallström
8. Bagaren Gustav Sundin
9. Arbetaren Karl Marklund f. 1892
10. Skomakare Verner Marklund f. 1897

  • När godtemplarlogen 1702 Polcirkeln bildades i Arvidsjaur år 1891, beslöt man att starta Arvidsjaurs första musikkår, Hornmusikkåren.

Godtemplarlogen inköpte sex horn, alltså en mässingsextett, bestående av: Ess-kornett, B-kornett, althorn, I:a och II:a tenorhorn samt en bastuba. Dessa sex horn kostade 200 kronor, vilket belopp godtemplarlogen fick låna av dåvarande sockenkassören Karl-Erik Lindström i Hällberg. Inom godtemplarorden utsågs sex män, som skulle utbildas till kårens första hornblåsare.

De var:
1. Snickaren Frans Hedström
2. Fjärdingsman Gustav Stenlund
3. Garvaren Hjalmar Engelmark
4. Skräddaren Karl Johan Emanuel Lundberg kallad Skräddar-Lundberg
5. Smeden Karl Berglund
6. Stenarbetaren Nils Ekström

Hornmusikkåren växlade medlemmar under årens lopp för att år 1937 helt upphöra.

Bilden tagen utanför gamla Föreningshuset (numera rivet). I bakgrunden P. Boqvists fastighet, sedermera ombyggd till Palladium Bio. Texten är skriven 15/3 1977 av Per Stenlund.


Stationsgatan från vänster: Huset som skymtar fram är hörnet av Föreningshuset. Därefter Zakarias Granbergs bostadshus. Zacke, 1896-1974, ägde även Palladium-biografen som startade omkring 1941-1942 och upphörde ca 1974. Ofta visades två matinéföreställningar på lördagarna. En matiné 1947 kostade 75 öre. Man gjorde alltid en paus i filmen för att byta filmrulle. I byggnaden fanns även Herr och Damfrisering. Längst mot Storgatan, guldsmed Erikssons uthus och affär.


 År 1892 bildades Logen Polcirkeln 1702, på initiativ av kyrkvaktmästare och snickarmästare Jakob Hedström.
Bilden är från ett logemöte i f.d. Linus Sundlöws fastighet på Lappstadsgatan någon gång under 1890-talet.

Stående från vänster:
1. P Bokvist, senare fjärdingsman
2. Erik Lundgren, senare faktor
3. Nils Svensson, åkare
4. Algot Degerstedt, köpman
5. Jakob Hedström
6. Frans Hedström, 1987-1954, snickare
7. Viktor Steinvall, 1871-1951, skomakarmästare
8. Albert Lundgren, senare gruvarbetare i Malmberget

Sittande från vänster:
9. Lina Sandell
10. Adele Hedström, 1888-1959, maka till snickare Frans Hedström
11. Hulda Lundgren
12. Nanny Lindgren
13. Klara Lundgren
14. Politikern Hjalmar Högström, 1885-1954, senare skolvaktmästare
15. Okänd

Sittande längst fram kvällens gästföreläsare, namnet ej känt.


 

Bild av godtemplarbiblioteket i Arvidsjaur år 1923. Biblioteket var inrymt i föreningshusets lilla sal. På den tiden var fru Hilma Wising bibliotekarie. Hon syns här till höger på bilden.

Besökarna vid fototillfället var Gunhild Steinwall, som sitter längst till vänster, i mitten sitter Berta Wising, medan besökaren längst till höger är okänd.

Lägg märke till att på bokhyllan längst upp till vänster står en grammofon med tratt, som man spelade på under biografföreställningarna. Det var stumfilm den tiden.Amatörrevy 1927-28 i Föreningshuset i Arvidsjaur. (Huset i början 1v 1960-talet för att ge plats åt hyreshus.)

Fr v.:
1. Ernst Wikström,
2. fru Zettermark,
3. Rut Andersson,
4. fru Wikström,
5. Ejo,
6. fru Sandström,
7. Sven Zettermark,
8. Ingrid Hultgren,
9. Ruben Hollander,
10. Ada Forsén,
11. Kajsa Hyckert,
12. Astrid Matlein,
13. Okänd.


Skriv ut: