Familjehem sökes!

2021-08-18 15:02

Socialtjänsten behöver familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för barn, ungdomar och vuxna. För vuxna handlar det enbart om kontaktperson.

 

  • Vi söker kontaktpersoner i olika åldrar. Kan det vara något för dig?

I ett familjehem flyttar ett barn eller en ungdom in och lever tillsammans med familjen. Tiden kan variera från några månader, något år eller tills den unge blir vuxen.

  • Familjehem är vanliga familjer.

Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen betydelse och det finns inga krav på utbildning eller särskilda meriter. Det som krävs är intresse, engagemang och stabila levnadsförhållanden.

  • Familjehemmet är inte en ersättning för barnets föräldrar utan ett komplement. Därför är det viktigt med ett bra samarbete mellan barnets familj, familjehemmet och socialtjänsten.

Att vara kontaktfamilj innebär att ett barn eller en ungdom vistas hos familjen, vanligen en eller två helger per månad, umgås med familjen och deltar i familjens aktiviteter.

  • En kontaktperson träffar barnet, ungdomen eller den vuxne någon eller några gånger per vecka för samtal eller andra aktiviteter beroende på barnets, ungdomens eller den vuxnes behov och önskemål.

Arvode och omkostnads ersättning utgår. Vi erbjuder handledning/stöd och utbildning.
För mer information kontakta familjestödjare Anna Lindblom, 0960 – 16510, 070-342 78 18


Skriv ut: