På onsdagen undertecknade Arvidsjaurs kommunalråd, Sara Lundberg och lokalpolisområdeschefen Andreas Nyberg medborgarlöftet för perioden 2021–2022. Foto Kent Norberg.
På onsdagen undertecknade Arvidsjaurs kommunalråd, Sara Lundberg och lokalpolisområdeschefen Andreas Nyberg medborgarlöftet för perioden 2021–2022. Foto Kent Norberg.

Medborgarlöftet 2021-2022

2021-02-24 11:13

På onsdagen undertecknade Arvidsjaurs kommunalråd, Sara Lundberg och lokalpolisområdeschefen Andreas Nyberg medborgarlöftet för perioden 2021–2022:
-Det är tillsammans vi måste arbeta för att göra skillnad och skapa trygghet för medborgarna, sa de och signerade löftet. 

Lokala medborgarlöften är en del av samverkansavtalet som finns mellan kommunen och Polismyndigheten. I arbetet med att ta ram medborgarlöften ska medborgarna göras delaktiga och ge möjlighet att påverka inriktningen på det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.  

Enkäten har funnits på kommunens hemsida och har besvarats av 188 personer:
- Jag imponeras av att det tidigare år har varit 50 personer som har svart på enkäten och nu var det 188 svar. Men även att invånarna har varit så samstämmiga när det gäller att kraftsamla mot inbrott genom grannsamverkan, laga belysning och att polisen bör prioritera synlighet, säger Tina Hallin, polisinspektör Region Nord/Piteå älvdal.

Sammanställningen av enkäten visar att det finns flera saker som skulle kunna öka trygghetskänslan i kommunen. Men det var tre områden som var återkommande från flera håll. Det ena var behovet av synlig polisnärvaro. Men även att polisen bör erbjuda utökning av fler grannsamverkansområden i kommunen. 
Fungerande belysning och att kommunens vegetation hålls efter i bostadsområdena var ytterligare ett område som framkom för att öka tryggheten. Detta sammantaget har resulterat i tre nya medborgarlöften.

1) Polisens ökade synlighet och närvaro
   -Polisen kommer att genomföra minst 20 särskilda insatser för att visa närvaro och synlighet för medborgarna.  
   -Det kommer att genomföras trafikkontroller i anslutning till skolor och förskolor i kommunen.
   -Polisen kommer att fotpatrullera i centralorten för att möte medborgarna.
   -Polisen kommer att kommunicera och informera om det trygghetsskapande arbete som genomförs.

2) Grannsamverkan
   -Polisen och Arvidsjaurs kommun kommer att erbjuda minst fyra områden att starta upp grannsamverkan.

3) Trygga fysiska platser

   -Kommunen ska sätta upp en e-tjänst där medborgarna kan registrera och lämna synpunkter på platser i kommunen som           
    på grund av sin fysiska miljö känns otrygg, exempelvis brist/trasig på belysning.
   -Kommunen ska röja täta buskage, grenar och kvistar som skymmer belysning längs gång- och cykelvägar samt utvalda  
    grönområden.
   -Att invånarna i Arvidsjaur trots pågående pandemi har engagerat sig i de nya medborgarlöftena är så glädjande. Det  
    känns verkligen att de som svarat på enkäten på kommunens hemsida har tagit chansen att belysa det de tycket att
    kommunen och polisen bör prioritera var för sig, men även tillsammans, säger Tina Hallin.

 

 


Skriv ut: