Chans att påverka! Årets medborgarundersökning går att besvara både via pappersenkät och via webben. Den finns även att tillgå på engelska och arabiska. Arkivbild.
Chans att påverka! Årets medborgarundersökning går att besvara både via pappersenkät och via webben. Den finns även att tillgå på engelska och arabiska. Arkivbild.

Medborgarundersökning - chans att påverka i din kommun!

2021-08-19 10:14

I år har Arvidsjaurs kommun valt att delta i Medborgarundersökningen, en undersökning som mäter medborgarnas nöjdhet inom tre olika områden:
-Här har du som blivit utvald chansen att tycka till. De sammanställda svaren ligger sedan till grund för kommande politiska beslut, säger Maria Nilsson, Näringslivsenheten.

Frågorna handlar om:
1) Vad man tycker om att bo och leva i regionen
2) Hur nöjd man är med kommunens verksamhet
3) Vad medborgarna anser om inflytande och kommunikation med kommunen.

Totalt har 161 kommuner valt att delta i årets undersökning, vilket är det högst mätta engagemanget någonsin.
-I senaste undersökningen som Arvidsjaur deltog i hade vi en svarsfrekvens på 47 proent (2018).

Maria säger att vi påverkas alla av undersökningens resultat:
-Jag tycker därför att det ligger på allas vårt ansvar att ta sig tid och svara på enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto mer pålitligt resultat. Har man som medborgare blivit tilldelad undersökningen är ju detta ett ypperligt tillfälle att visa vart man står i olika frågor, uppmanar Maria.

Besvara på webben eller papper
Deltagarna i undersökningen kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i informationsbrevet som skickas mellan 24 augusti och 1 september.

Vid frågor mejla: scb.medborgarundersokningen@scb.se

 


Skriv ut: