Bondstaden växte ursprungligen upp på båda sidor av nuvarande Storgatan, men när samhället planerades, beslöts det att Bondstadsstugorna skulle flyttas till kvarteren Knipan, Svärtan och Siskan, vilka gränsade till Nygatan, Fabriksgatan, Skomakaregatan och Östra Kyrkogatan.
Bondstaden i Arvidsjaur. Bilden tagen från gamla kyrkan.

Minnen från Bondstaden i Arvidsjaur

2024-04-29 07:50


Bilden: Skillnadsgatan mot Storgatan.

Närmast till vänster:
1. Bergnässtugan
2. Sjöträsk-kammaren, Storbergskammaren och Brunmyrhedskammaren.

Längst bort till höger:
3. Frans Lundbergs stuga, Akkavare. Kyrkstugan uppfördes 1917. Gammel-Frans Lundberg, 1822-1933
4. Tillhörande uthus till stuga Gammel-Frans stuga.

Bondstaden i Arvidsjaur flyttades i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet från Storgatan till kvarteren Ripan, Siskan och Svärtan mellan Skomakaregatan och Nygatan. Gatan Bondstadsgatan vittnar om att det där har funnits kyrkstugor. Lappstaden blev kvar på den plats den är idag.

Kyrkstäder i Norrbotten finns fortfarande bevarade i bl.a. Gammelstad och Öjebyn, liksom Lappstaden i Arvidsjaur.

I fotoarkivet finns många bilder på byarnas kyrkstugor.


Skriv ut: