Nominera årets vägvisare 2023!

2023-04-04 08:12

 
Fjolårets vägvisare 2022: Jenny Skoglund och Annica Jonsson.


Nomineringen ska vara kortfattad, ange namn eller förening samt varför den nominerade ska utses till Årets vägvisare 2023. Tidigare pristagare kan inte få priset igen.

Priset går till en person, personer, förening eller organisation som gjort insatser av betydelse för det umesamiska språket och/eller den skogsamiska kulturen/näringen i Arvidsjaurs kommun.

  • Priset består av en penningsumma och ett diplom.
  • Beslutet fattas av det samiska rådet/arbetsgruppen i Arvidsjaurs kommun.
  • Nomineringarna skall vara kommunen tillhanda senast 1 maj 2023.

Delta genom att skicka in din nominering digitalt via länken, via e-post kommun@arvidsjaur.se eller per post med motivering i ett kuvert märkt "Årets vägvisare" till: Árviesjávrien kommuvdna, Samisk koordinator, 933 81 Arvidsjaur.

Árviesjávrien kommuvdna tillhör det samiska språkförvaltningsområdet som regleras under en speciell lagstiftning: Lagen (2002:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen har ett särskilt ansvar för att skydda, främja och synliggöra de nationella minoritetsspråken och hos oss särskilt de samiska språken. Revitaliseringen av det umesamiska språket är mycket akut och kunskaperna om den skogssamiska kulturen och näringen är liten.

Arvidsjaur är ett gammalt traditionellt samiskt område med tre verksamma skogssamebyar. I Arvidsjaur har det talats och talas än idag umesamiska, om än av ett fåtal. Instiftandet av detta pris är ett led i arbetet med att återta och öka användningen av det umesamiska språket samt bidra till ökade kunskaper om den skogssamiska kulturen och näringen

Vill du vet vilka som fått priset tidigare, se under Samiska förvaltning.


Skriv ut: