Spännande digitalt utbytesprojekt med aktiviteter för ungdomar i A-kommunerna!

2021-03-30 15:44

Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuns planerade kulturläger, som skulle ha genomförts under våren, blir istället ett digitalt utbytesprojekt med olika aktiviteter för barn och unga. Kulturskolan vill finnas till för de unga i våra kommuner och fastän pandemin har begränsat utbudet avsevärt är det viktigt för dem att hitta lösningar för att barn och unga ska få möjlighet att använda sig av sina kreativa förmågor. 

-Vi ställer inte in utan om! menar de. 

Under pandemin har de digitala möjligheterna banat väg för nya sätt att mötas och skapa. De olika projekten genomförs på vardera ort med gemensamma digitala möten.

I Arvidsjaur kommun erbjuder Kulturskolan olika kortfilmsprojekt; ”Mitt hemma”, en musikvideo, en cirkusfilm och en bildutställning som ska filmatiseras. Dessa projekt är med stöd från Kulturrådet. 

Resultatet blir ett antal kortfilmer och avslutas med en filmvisning:
-Vi på Kulturskolan vill lyfta och ta del av ungas erfarenheter och tankar, skapa ett gemensamt projekt som inrymmer elevernas uttryck och röster. Med delaktighet och medskapande i fokus får elever vara med i hela processen från idé till färdig produkt.

Under vårterminen erbjuder Kulturskolan också ett projekt tillsammans med danskonstnären Jenny Schinkler med stöd från Region Norrbotten. "Jaget vs Världen - Ung i en digital värld", kallas projektet som erbjuds till ungdomar från årskurs 6 till gymnasiet. 

De får chansen att delta i ett spännande projekt som berör digitalisering, sociala medier och filmskapande:
-Vi kommer att utgå från deltagarnas tankar och önskemål och utforma projektet tillsammans. Deltagarna kommer på ett lättsamt, kreativt och skapande sätt ge varandra utrymme och mod att uttrycka deras upplevelser; om att vara ung i dagens allt mer digitala värld. 

-Tipsa gärna om ni känner någon som skulle vilja vara med! 

Projektet är ett samarbete mellan Kulturskolan i Arvidsjaur och danskonstnären Jenny Schinkler. Projektet har stöd från Region Norrbotten.

 


Skriv ut: