Inventering av inkomna förslag till LIS-områden

2019-08-26 09:51

Kommunen håller för närvarande på med en revidering av översikts- och tillväxtplanen.

Under processen har ett antal förslag till nya, så kallade; LIS-områden inkommit (områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen).

Under de närmaste veckorna kommer en natur- och friluftslivsinventering att genomföras av de inkomna förslagen. Inventeringen genomförs av företaget Pelagia. Vi vill därför göra er uppmärksamma på att detta innebär att det kan finnas en eller flera personer som är ute och undersöker dessa områden, som ibland kan ligger nära befintlig bebyggelse.


Skriv ut: