Fortsatt underhållsarbete av stadsnätet

2021-03-22 08:46

Vi fortsätter arbetet med att bygga om delar av stadsnätet...

Under perioden måndag 22/3 till torsdag 25/3, mellan klockan 09:00 och 15:00, kommer underhållsarbete i nätet att genomföras. Kortare avbrott på ett par minuter kan uppstå.
Störningarna berör kunder norr om Storgatan och öster om Stationsgatan, inklusive områden norr om Sten Laestadius väg.

Mvh Arvidsjaurstadsnät


Skriv ut: