Tänk på tillgängligheten - håll trottoarer samt gång- och cykelbanor fria

2021-06-21 11:19

Trottoarer samt gång- och cykelbanor är till för de som går med eller utan rullator, åker rullstol, barnvagnar och cyklar och inte för att bilar ska parkera utanför vägbanan.

Det är i lag förbjudet att parkera bil på trottoar, inget av bilens hjul får stå på trottoaren. Läs mer på kommunens hemsida, länk:https://www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Trafik-och-vagar/Parkering/

Parkeringsövervakning, länk: https://www.arvidsjaur.se/sv/samhalle/Trafik-och-vagar/parkeringsovervakning/

Så kom ihåg att allas behov är lika viktiga – håll trottoarerna fria!


Skriv ut: