Prisökningar fördröjer beslut om sport- och simhallsbygget

2022-06-27 14:04

På grund av det osäkra läget i världen med prisökningar och leveransproblem så är man ännu inte i mål med systemhandlingarna och kostnadskalkylerna för sport- och simhallsbygget.

Projektgruppen behöver därför arbeta vidare med dessa innan beslut kan tas om att starta byggarbetena. Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet för fortsatt projektarbete. Ärendet förväntas tas upp igen till hösten.


Skriv ut: