Lars-Erik Åberg, fordonsprogrammet (personbil/mek), Nils Bohman flygteknikprogrammet, Nils-Åke Asplund biträdande rektor, Amanda Granberg Högdahl rektor och Patrik Grandelius fordonsprogrammet (transport).
Lars-Erik Åberg, fordonsprogrammet (personbil/mek), Nils Bohman flygteknikprogrammet, Nils-Åke Asplund biträdande rektor, Amanda Granberg Högdahl rektor och Patrik Grandelius fordonsprogrammet (transport).

Bred uppslutning vid öppet hus på Sandbackaskolan

2022-11-03 11:05

I lördags höll Sandbackagymnasiet öppet hus, arrangerat av personal på Flygteknik- och Fordonsprogrammen (Personbil/mek och Transport).

-Det blev bred uppslutning från branschen, med representation och maskiner från flertalet åkerier, plog, timmerbil, räddningstjänst, F21, I19, helikopterskvadron, Swerock, Kallaxflyg, med flera, säger rektor Amanda Granberg Högdahl.

Öppet hus anordnas för att elever och vårdnadshavare ska se vilka möjligheter som finns för de elever som utbildar sig till yrkesförare, fordons- eller flygmekaniker. Alternativen är många, branschen "dammsuger" länet efter kompetent arbetskraft:
-Så framtiden är ljus, säger Amanda.

  • För dem som missade chansen att besöka Sandbackaskolan denna lördag, hålls yterligare ett öppet hus kvällstid, torsdag 17 nov - där samtliga program kommer att finnas representerade.


Lars-Erik Åberg, fordons personbil, Patrik Grandelius, fordons transport och Nils Bohman, flygteknik.


Patrik Grandelius, fordonstransportprogrammet:

-Dialog och samarbete med branschen är oerhört viktigt för oss som skola. Därigenom säkerställer vi att utbildningen matchar branschens behov och håller god kvalitet. Dessutom samarbetar vi med branschen kring den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, APL:en (praktiken), där eleverna erbjuds möjlighet att knyta kontakt med arbetsgivarna och uppleva yrket från insidan.


Per Heedman, flygteknikprogrammet och Nils Bohman, flygteknikprogrammet.


Skolledningen tolkar den goda uppslutningen från branschen som en tydlig signal på att det finns ett stort behov av yrkesförare och mekaniker inom en rad branscher:
-Arbetsgivare inser allvaret i kompetensförsörjningsproblematiken och behoven kommer troligtvis att bli ännu större nu när Norrbotten utvecklas och vi ser de här stora industrisatsningarna som landar i vårt län. Vi märker även av att regementen upprustar. Omvärldsläget påverkar helt klart, säger rektor Amanda G Högdahl.


Skriv ut: