Påminnelseavgift

2021-02-10 13:53

Från och med februari i år kommer kommunen att börja ta ut en påminnelseavgift på fakturor som förfallit till betalning. Avgiften som för närvarande är 60 kronor, följer gällande lagstiftning.


Skriv ut: