Regionalt samverkansforum arrangerade på onsdagen ett digitalt möte mellan försvarsutskottsledamöter (s), förbandskommunerna i Norrbotten och Försvarsmakten. Foto Kent Norberg.
Regionalt samverkansforum arrangerade på onsdagen ett digitalt möte mellan försvarsutskottsledamöter (s), förbandskommunerna i Norrbotten och Försvarsmakten. Foto Kent Norberg.

Försvarsledamöter (s) informerades om försvaret i norr

2020-05-25 10:57

Regionalt samverkansforum arrangerade på onsdagen ett digitalt möte mellan försvarutskottsledamöter (s), förbandskommunerna i Norrbotten och Försvarsmakten. Syftet var att ge ledamöterna en inblick om försvaret i norr – inför försvarsbeslutet 2020.

Norrbottens landshövding Björn O Nilsson inledde med att berätta om de unika förutsättningar som finns i norr med bland annat utbildning i subarktisk förmåga. Han lyfte även RSF:s (Regionalt samverkansforum) arbete med att återinföra försvarsupplysning i skolan.

Claes Nordmark (s), ordförande för Norrbottens kommuner, gav deras gemensamma syn på FM:s (Försvarsmakten) tillväxt i länet:
-Vi är extra glada över att Jägarbataljonen i Arvidsjaur återfår regementsstatus. Ett försvar i tillväxt har unika förutsättningar att utvecklas här i norr! Det finns ett långt och framgångsrikt samarbete mellan civilt och militärt samt bra infrastruktur.


Subarktisk miljö blir allt mer exklusiv men finns fortfarande i Norrbotten:
-För att försvara vårt land behöver vi, bland annat, ha subarktisk förmåga! Hoppas verkligen att det tas i beaktning vid försvarsbeslutet.

Nordmark berättade vidare om stoltheten hos länets medborgare över FM:s närvaro samt om försvarssamarbete med Finland och Norge. Han ansåg att det borde skapas en "Stridsskola Nord" för att säkra personalförsörjningen, men även för utveckling tillsammans med Luleå universitet.
Förhoppningen är att trots pågående pandemi avstannar inte FM:s uttalade intentioner om tillväxt.

Försvarsmaktens samlade synpunkter presenterades av Johnny Lindfors chef Norrbottens regemente I 19:
-Nordkalotten är ett av Jordens viktigaste områden i kampen om världsordningen. Kina har satt 2049 som ett målsnöre när det handlar om att behärska och kontrollera bland annat naturresurser och sjöfartsleder.

Den globala uppvärmningen påverkar oss genom att nya farleder i havet öppnas. Land som ligger norr om Polcirkeln blir allt mer intressant ur ett militärstrategiskt perspektiv:
-Kina och Ryssland bygger ut deras ishavsflotta. USA ligger långt efter på den fronten.

Enligt Lindfors gör coronapandemin att världsomdaningen dessutom accelererar.
-Vad är Ryssland beredd att gå i krig för? Jo, om de inte får vara en spelare kring det stora runda bordet eller om deras kärnvapenarsenal hotas. Tyvärr tar inte Sverige ansvaret för att behärska det subarktiska området, trots att det är ett av de viktigaste områdena i världen.

Lindfors menade att det inte fungerar att FM i huvudsak är "hjulbaserade" i det området utan att det krävs markförband med överkapacitet i vintermiljö.

I Norrbotten finns västra Europas största test-/provområde över land och i luften. På provplats Vidsel förfogar man nämligen över 70 x 35 kvadratkilometer mark, som dessutom finns möjlighet att utvidga till det dubbla, om behov finns:
-Vi har funnits sedan 1958 och har sedan dess ett bra samarbete med FM, sa Annika Lind.

Niklas Karlsson (s), ordförande i Försvarsutskottet, delade åsikterna om behovet av markförband. Han underströk den politiska överenskommelsen som ger 40 procents ökat anslag till FM:
-Den största satsningen sedan 1950-talet!

Sara Lundberg, kommunalråd i Arvidsjaur, summerade kommunens och AJB:s gemensamma budskap med att säga:
- Vi står i startblocken, redo inför beslutet om återinförandet av AJB som eget regemente. Kommunen har detaljplanerat för tillväxt och utveckling. I Arvidsjaurs kommun är Jägarbataljonen mycket väl integrerat sedan länge med befolkningen.
- Välkomna att besöka oss!

Mathias Holmqvist, Jägarbataljonschef, underströk vikten av den efterfrågade vinterförmågan:
- Att till och med grönlänningarna kommer till Arvidsjaur för att öva i snö och kyla säger väl något om vår utbildning. Det är sammanfattningsvis ett klokt beslut att återta K4!

Efterföljande samtal med FU berörde bland annat utveckling av samarbetet med Norge och återinförande av försvarsupplysning i skolan.


Skriv ut: