"För 41 år sedan var jag här och invigde ND K4, nu är jag här igen för att återinrätta regementet K4" sa kungen vid i sitt invigningstal. Foto Kent Norberg.

Dagen många hoppats och väntat på: K4 är tillbaka!

2021-09-24 07:30

Fredag 24 september - en dag att minnas. En stor dag för Arvidsjaurs kommun, som många hoppas och väntat på. Nämligen dagen när K4 återfick sin regementsstatus:
-Nästan på dagen för 41 år sedan invigde jag regementet K4. Nu står jag här igen... Härmed förklarar jag Norrlands Dragonregemente K4 återinrättat, sa H.M.K Carl XVl Gustaf.

Kungen poängterade att K4 utgör en viktig del av Försvarsmakten och lär även bli ett positivt inslag för fortsatt utveckling av Arvidsjaurs kommun.

Näste talare var statsminister Stefan Löfvén:
-Det är en ära för mig att delta i den här ceremonin med återetablering av K4, som dessutom är först ut av totalt fem åter- och nyetableringar i landet. 

ÖB Micael Bydén, statsminister Stefan Löfvén verkade avslappande och glada under ceremonin med återinvigningen av K4. Foto Kent Norberg.

Statsministern var uppsluppen och talade gärna med folk, här skakar han hand med Arvidsjaurs nye kommunalråd, Lasse Forsgren, efter stridsuppvisningen ute på K4:s övningsfält, Foto Kent Norberg.


Kvoten av värnpliktiga ska utökas fram till 2025 från 5000 till 8000 värnpliktiga (varav ca fördubbling till 300 på K4). Statsministern berörde även Rysslands upprustning, en omvärld i kraftig förändring, smältande is i Arktis och hur viktig K4 subarktiska förmåga i Nordkalottenområdet är för att höja försvarsförmågan:
-Försvarsmaktens uppgift är att försvara landet från Ales stenar upp till Treriksröset. K4 är en strategisk resurs i det, sa statsminister Löfvén.


Kungen hade lite skoj när han petade ner vatten från tälttaket, som råkade skvittra på K4:s stabschef Morgan Gustafsson. Foto Kent Norberg.

ÖB, Micael Bydén:
-I dag är en historisk dag för Arvidsjaur och Sverige - dagen då ND K4 återinrättas. Här formas unika förmågor och kompetenser. Ett tydligt tillskott till att skapa tröskeleffekt för riket. Ni ska känna att ni är en viktig del i svenska försvarsförmåga.
-Sikta framåt, det är dit vi ska!

 


Stridsuppvisning med mycket krutdoft. Foto Kent Norberg.

Jägarsoldaterna går till anfall...

Det fladdrade minst sagt i byxbenen när de fingerade robotarna briserade!


Teddy Larsson tar nu befälet över det återinrättade jägarregementet i Arvidsjaur:
-Tack för förtroendet! Det är härligt att vara tillbaka till Arvidsjaur och K4. Här finns sedan gammalt en fin förbandsanda, skapad av all personal, civil som militär. Något som gör att man trivs här. Nu ska vi tillsammans skapa ny förmåga med två Norrlandsjägarbataljoner, sa nytillträdde chefen för K4 och avslutade sitt tal med devisen:
-Vi vill, vi vågar och nu kör vi!
______________________________

Bengt Sandström, den senaste i raden av regementschefer - innan nedläggningen av regementet. Du kämpade med näbbar och klor för att behålla K4 som regemente 2004. Hur känns det en sådan här dag?
-Det känns fantastiskt bra och personligen otroligt tillfredställande. Jag gratulerar försvarsmakten! 

I samband med nedläggningshotet 2004, demonstrerade stora delar av Arvidsjaurs medborgare med skyltar och facklor "Lägg inte ned vårt K4!". Du var emotionellt involverad:
-Ja, det var mycket jobb 2004. Jag var imponerad och rörd över stödet från samhället och kommunen. Jag vill ta tillfället i dag att rikta ett stort tack så här i efterskott!
_____________________________

Kort bakgrundsfakta om K4: 

  • Norrlands dragonregementez (K 4) är ett kavalleriförband inom svenska armén som verkat i olika former åren 1893–2004.

  • Den 31 december 2004 avvecklades Norrlands dragonregemente (K 4). Från och med 1 januari 2005 övergick regementet till en avvecklingsorganisation fram till dess att avvecklingen skulle vara slutförd senast 30 juni 2006.

  • Utbildningsbataljonen vid regementet kvarstod dock i Försvarsmaktens grundorganisation och inordnades i Norrbottens regemente I 19 som Arméns jägarbataljon (AJB) med bibehållen förläggning i Arvidsjaur.

  • 24/9 2021 återinvigdes Norrlands dragonregemente K4 av Kungen. 

  • Förbandsledningen kommer återigen att vara förlagd i Arvidsjaurs garnison i Arvidsjaur.
    (Källa: wikipedia.)

Skriv ut: