"Vägrenar". Turistattraktion tycker vissa, störningsmoment enligt andra. Arkivfoto Kent Norberg.

Renar på samhället

2024-06-10 08:00

De senaste åren har ett antal renar valt att befinna sig i tätorten. Turistattraktion tycker vissa, störningsmoment anser andra.

Arvidsjaurs kommun består helt av renbetesland och Arvidsjaurs samhälle ligger mitt i Västra Kikkejaure sameby. Det gör att markerna således skurits av och renar kan därför behöva beta, uppehålla sig och passera tätbebyggda områden.

Enligt lag får renarna vistas fritt inom åretruntmarkerna, vilket även innefattar Arvidsjaurs samhälle. Trots detta gör samebyarna, som finns i kommunen, allt de kan för att renarna inte ska vistas på samhället. Dels genom att försöka driva bort dem, dels genom att försöka flytta dem i förebyggande syfte. Men renar är vanedjur och de väljer därför att gå tillbaka till samhället.

Det är inte heller tillåtet att frakta eller slakta renar under sommarmånaderna, något som begränsar samebyarnas möjlighet att påverka situationen. Samebyarna har även försökt att slakta bort de renar som tidigare varit på samhället, men då har istället nya individer bestämt sig för att vistas längs gatorna.
Rennäringen är en viktig del av vårt näringsliv och vårt platsvarumärke. Vi ber er därför hålla god ton i sociala medier.


Skriv ut: