Samiskt vägvisarbesök i skolan. Foto Mariann Lörstrand.

Giellakafea – samiskt språkcafé 21 oktober

2019-10-24 15:18

Under vecka 43 pågår den samiska språkveckan i hela Norden eftersom 2019 är International Year of Indigenous Languages (#IYIL2019).

Urfolksspråkåret är utlyst av Förenta Nationerna (FN) på grund av att 2680 av världens 7000 språk riskerar att försvinna -  och även då deras kulturer. Alla våra samiska språk är hotade och därför har Sametingen i Sverige, Norge och Finland satsat extra just under denna vecka.

I Arvidsjaur vann vi en lottdragning som innebar att Sametingets språkcentrum erbjöd kommunen ett arrangemang som de höll i och bekostade:
-Vi valde att lägga det i anslutning till Bikupan och fick höra egenskriven text av Ingvar Larsson på umesamiska och kåseri av Johnny Skoglund på nordsamiska, säger Mariann Lörstrand Blind, samisk koordinator.

Besökarna fick diskutera vad samiskan betyder för dem, likheter och olikheter, samiskans framtid, vilket material som finns och bjöds på fika.

Samisk vägledning
Under Mångfaldsveckan har hela Fridhemsskolan haft besök av fyra samiska vägvisare från Nuoras-Nurrii-projektet: Tova Thomasson, Signe Rensberg, Hanna Keinil och Simon Lundmark Kuhmunen.
-De har redan varit i Stockholm och Luleå och fortsätter ner till Skåne och Göteborg efter Arvidsjaur, berättar Mariann.

Nuoras Nurrii är en utbildningssatsning som den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet gör. Utbildningssatsningen finansieras av utbildningsdepartementet/Skolverket och går under namnet Nuoras Nurrii (från ungdom till ungdom).

-Kortfattat innebär satsningen att samiska ungdomar kommer ut till högstadieklasser under en och en halv timme, för att informera om samisk kultur från sina egna perspektiv.

I upplägget ingår också att de lärare i historia och samhällskunskap som tar emot klassbesök får tillfälle att fördjupa sina egna kunskaper kring samiska frågor, som senare kan underlätta i den egna framtida undervisningen om nationella minoriteter och urfolk.


"Samiska vägvisare". Foto Mariann Lörstrand.

Under oktober och november månad 2019 kommer ungdomarna, som kallas vägvisare, att finnas tillgängliga för klasser på högstadiet i Sverige. De har haft 450 ansökningar och kommer att besöka 34 skolor varav Arvidsjaur är en utvald ort. Erbjudandet är kostnadsfritt för skolan.

-Lärarna har fått informationsmaterial och får gå igenom en del grundfrågor med eleverna för att de ska ha en viss förförståelse när de får besök.

Sammanfattning vägvisarbesök
Två till tre samiska ungdomar kommer på besök till er klass. Eleverna får möjlighet att ställa frågor och lyssna till ungdomarnas berättelser och erfarenheter - av att vara ung same i Sverige idag. NuorasNurrii-projektet utvärderar hur lärarna tycker att upplägget fungerade, vad som skulle kunna förbättras och hur de upplevde klassens respons på besöket.

Text och foto Mariann Lörstrand Blind.


Skriv ut: