På tisdagskvällen samlades en rad representanter från olika näringar och myndigheter, i kommunfullmäktigesalen, på temat dialog.
På tisdagskvällen samlades en rad representanter från olika näringar och myndigheter, i kommunfullmäktigesalen, på temat dialog.

Historiskt dialogmöte mellan olika näringar

2019-02-04 13:26

I mitten av januari samlades en rad representanter från olika näringar och myndigheter, i kommunfullmäktigesalen på temat dialog:
-Vad jag vet är det första gången vi träffas så här, för att lyfta frågor som berör alla inbjudnas verksamheter på något sätt, sa tf näringslivschefen Peter Manner.

Markarealer, störningar av renar och andra djur samt frikörning med snöskoter var de frågor som diskuterades flitigast under dialogmötet.

Först ut på dagordningen var kommunens tre samebyar:
-Trevligt att vi kan träffas och ha ett möte. Tror mycket kan lösas genom dialog, sa Patrik Lundgren, Östra Kikkejaurs sameby.


Bilden th: "Med dialog och ömsesidig respekt tror jag vi kommer att komma långt här i Arvidsjaurs kommun" sa Jonas Stenberg (tv), representant för Västra Kikkejaurs sameby. Han fick medhåll från Mausjaurs- och Östra Kikkejaurs samebyar. Detta vid tisdagskvällens första dialogmöte mellan olika entreprenörer; FM, kommun, Länsstyrelsen mfl. 

Samebyarna poängterade att de troligtvis är den areellt största näringen i kommunen:
-Det är något att ha i åtanke. Vi vill inte verka gnälliga och motsträviga. Men det blir svårare och svårare att bedriva rennäring när många små ytor till slut blir en stor, i och med att det dyker nya aktivitetsföretag varje år. De vill bygga, dra nya spår och så vidare, sa Patrik och fortsatte:
-Viktigt att vi får vara med tidigt i processen så kan vi kanske undvika senare trassel...

Jürgen Latki, Lapland Lodge, sa att han försöker se hela bilden med verksamheter, där alla "drar sina strån till stacken":
-I en liten kommun som vår är det viktigt att försöka behålla infrastrukturen och inkomster för att kunna bo och se en framtid här. Då är det bra med sådana här dialogmöten, så att vi kan hjälpas åt. Istället för att skapa konflikter mellan varandra.

Björn Eliasson, AJB, ansåg att Försvarsmakten har bra dialog med kommunen, rennäringen och medborgare för att bedriva deras verksamheter:
-Omvärldsläget kommer dock att medföra ökat antal övningar samt skjutningar på vårt certifierade övningsområde. 
(Dock knappast något mer skjutande än vad det var inledningsvis på 1980-talet när AJB tog emot uppemot 700 vpl soldater. Reds anm.)

Däremot upplever AJB, rennäringen och Länsstyrelsens rovdjursinventeringspersonal överträdelser och bus från den fria snöskoterkörningen. Något som stör och förstör för djur och natur samt kan vara direkt livsfarligt när överträdelser sker i AJB:s övningsområde:
-Vi skjuter med vapen som sträcker sig kilometervis och självklart kan det gå väldigt illa om man inte respekterar våra skjutvarningar och nedfällda bommar, sa Eliasson, AJB.

Pontus Lundberg, Länsstyrelsen, poängterade att buset gäller endast frikörningen med högeffektssnöskotrar med långkamsmattor som klättrar i berg och lämnar fula spår efter sig.

Inom vissa extra känsliga områden kan det eventuellt bli aktuellt, att till nästa vinter se över ett skoterförbud, för att komma runt buskörningen:
-Tyvärr är det ett fåtal som förstör för den stora massan. Jag gillar att köra skoter själv och vill understryka att normal körning eller turistföretagens guidade skoterturer medför inga problem alls för naturen eller för vår rovdjursinventering.

Jürgen Latki sa att det är bra att prata om problemet:
-Innan våra gäster får sätta sig på skotrarna ger vi dem förhållningsregler. Respekterar de inte reglerna är det slutkört.

Frikörningen växer sig större och större. Kustbor söker sig inåt landet för att hitta djup pudersnö. Det är ju också en näring, men ställer som sagt till det för många andra aktörer:
-Ett helsike för vår verksamhet när de kör kors och tvärs över våra uppdragna hundspannsleder, gräver sönder och lämnar stora högar med snö på leden, sa Birgitta Sandin, Nymånen.

  • Nu är det ju inte bara kustbor som ska lastas för buskörningen utan det gäller alla som som inte respekterar regler om att vara försiktig i naturen och inte köra på skogsplanteringar, privat mark och liknande.

Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef, sa att det är svårt att komma åt problemet. Hon upplysde i alla fall om att kommunen tillsammans med Polisen, Länsstyrelsen, Försvarsmakten och Arvidsjaurs snöskoterförening gjort ett informationshäfte med tips och regler om skoterkörning, som finns att hämta hos turistbyrån (kommunhusets entré).


Camp Gielas säljer Arvidsjaurs skoterledsförenings ledspass. En ringa slant som bidrar till att behålla skoterleder i Arvidsjaurs kommun preparerade.

Majvor Sellbom, samhällsbyggnadsförvaltningen har även lagt ut skoterinformation på kommunens hemsida (Direktadress: www.arvidsjaur.se/skoter).
-Vi tar gärna emot nya tips till nästa uppdatering av broschyren, sa Majvor.

Deltagarna var eniga om att dialogmöten är ett bra initiativ som endast kan gagna Arvidsjaurs utveckling. Med andra ord något att fortsätta med!

 

 


Skriv ut: