Information om vägarbete

2020-09-16 12:58Ledningsutbytet fortskrider och arbetet är framme vid korsningen Villavägen/Gamla Landsvägen.

Under dagen kommer Villavägen att stängas av från Storgatan. Detta innebär att hela sträckan mellan Storgatan och Domängatan är avstängd och annan väg måste väljas.


Skriv ut: