Störande skator i samhället (denna utstötta skata hade avvikande färgtäckning än normalt). Arkivfoto Kent Norberg.

Klagomål på "störande skator"

2022-09-29 13:12

Kommunen har tagit emot ett antal klagomål gällande skator som för oväsen och smutsar ner på tomter och egendo. Därför vill vi informera om vad man själv kan göra för att undvika och förhindra problem.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att försöka skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur. Skator dras till platser där det finns mat och möjlighet att häcka, ofta är det vi människor själva som är orsaken till problemet - genom att oavsiktligt ge fåglarna tillgång till mat i form av exempelvis sopor, bär och matrester.

Kommunen rekommenderar att du som störs av fåglar i första hand tar till åtgärder som hindrar eller skrämmer bort fåglarna.


Råd till dig som är fastighetsägare
• Hindra fåglarna från att bygga bo och häcka på fastigheten. Du kan till exempel sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller liknande vid öppningar intill till exempel tak och skorstenar. Vid behov kan du ta hjälp av företag som arbetar med skadedjursbekämpning.
• Undvik matning av småfåglar från balkonger och i närheten av huset då detta kan locka större fåglar till fastigheten.
• Var noggrann med avfallshanteringen. Håll soptunnor, komposter och papperskorgar väl förslutna, ställ inte ut soppåsar.
• Ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om
• Ta in hundens lekben

Tips för att skrämma bort fåglarna
• Häng upp CD-skivor, speglar eller reflexer där du inte vill att fåglarna ska vara.
• Placera ut en trädgårdsprydnad/fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.
• Placera leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa ofta.
• Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier, där fåglarna passerar eller där du inte vill att de ska vara.
• Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.

Avskjutning för att minska beståndet ses som en sista åtgärd och är heller inte någon långsiktig lösning då risken är stor att det snart blir lika många fåglar igen.

Mvh/Samhällsbyggnadsförvaltningen

 


Skriv ut: