Parkskolan (baksidan) som stod där medborgarhuset finns i dag - mittemot kommunhuset.
Parkskolan (baksidan) som stod där medborgarhuset finns i dag - mittemot kommunhuset.

Skolor genom tiden i kommunen

2023-01-09 10:25

Skolhemmet/Allégården låg mellan östra och västra Skolgatan och parallellt med Domängatan. Huset uppfördes 1923 och var Sveriges första skolhem. I skolhemmet bodde barn som kom från byar med dåliga kommunikationer. Dessa barn kunde endast åka hem under längre ledighet och sommarlov.

Huset användes som skolhem fram till 1945 då skolverksamheten flyttades till Tallbackaskolan.

Det berättas att reglerna var mycket stränga på många skolhem. Barnen fick hjälpa till med allehanda sysslor bl a att stoppa strumpor, lära sig sticka, diska, städa, bära in ved, osv.

Som skola kallades byggnaden för Alléskolan. Efter skolhemmets nerläggning har huset används till bl a. barnbespisning, hemkunskap, fortsättningsslöjd, kurser för vuxna och som låg-och högstadieskola mm.

UG - byggnaden användes som ungdomsgård till dess att Medborgarhuset byggdes och ungdomsgården, så småningom, flyttade in i huset.
När huset rivits anlades kommunalhusets parkering på den platsen.


Informationsavdelningen har försökt hitta bilder på de skolor som funnits genom tiden, i byar och tätort. All data kanske inte stämmer till fullo. Men vi kan i alla fall konstatera att det en gång i tiden fanns en skola i nästan varje liten by, i Arvidsjaurs kommun.

  • Klicka på länken nedan så öppnar du en pfd med de skolor som undertecknad lyckats finna:

Skriv ut: