Skotta kring sopkärlen!

2023-01-10 09:50

Glöm inte bort att snöröja runt ditt sopkärl så sopbilen kommer åt det!

Om kärlen lutar och står snett försvårar det tömningen. Vissa kärl töms av baktömmare och då behöver kärlen kunna rullas fram till sopbilen.

Med vänlig hälsning
Avfallsenheten


Skriv ut: