All information om pandemin hittar ni på: www.krisinformation.se

Smittsituationen i Arvidsjaurs kommun

2020-11-16 08:32

Arvidsjaurs kommun vill vara öppen med information om antalet smittade inom skola, vård och omsorg. Därför uppdateras denna sida i möjligaste mån när vi får ny information. https://www.krisinformation.se

 Vaccinationsinformation på 1177.se

Krisinformation.se


V 11
Coronaläget enligt Anders N:
"Hög coronasmitta nu. Lyckligtvis är de flesta vaccinerade med tredje sprutan och att det rör sig om den lindrigare omikronvarianten. Men spridningen är väldigt stor!".
• Svårt att sätta en siffra på smittspridningen eftersom ingen räkning sker längre.
• "Men går man på bolaget på Storheden en fredag är förmodligen uppemot 20 % smittbärare av omikron".
• 31 inlagda i Sunderbyns sjukhus i dagsläget.
• 1177.se har bra covidinfo på ukrainska
• 113 13 bra informationskälla med tolk på flera olika språk


V 7

Det är fortsatt hög smittspridning i Norrbotten, men med viss tendens till något stabilare läge.


V 6

Norrbotten:

 • Går mot ett stabilare läge med sjunkande antal sjukskrivna.
 • Men fortfarande är det för tidigt att ropa "faran över".
 • Alla kommuner går inte i samma takt.
 • Varje sjukhus i Norrbotten vårdar i dagsläget patienter med covid-19. 
 • 10 000 vaccindoser ges/vecka.
 • Åldersgruppen 12-15 år släpar efter när det gäller vaccinering.
 • Totalt 987 covidfall i Arvidsjaurs kommun 2020-2022.
 • Vi måste fortsätta att verka för att öka vaccinationsgraden ytterligare
 • Fortsätter att följa lägesutvecklingen. 
 • Restriktion som kvarstår för hela landet är: "Stanna hemma vid symtom!"
 • Med anledning av hot- och hatkampanjen mot svenska socialtjänst uppmanas medborgarna att vara källkritiska över desinformation på sociala medier.
 • Terrorhotnivån ligger fortfarande kvar på samma nivå som innan desinformationen började spridas.

V 5-Vi har fått smitta på ett av våra äldreboenden, 9 av 11 brukare testade positivt. Alla mår trots allt bra, informerar Peter Öhman, chef socialförvaltningen.

Han säger att kohortvård bedrivs samt att kontakt med vårdhygien är tagen för ytterligare "experthjälp":
-Positivt är att personaltillgången ser idag mycket bättre ut än förra veckan.

 • Testkit för covid finns att hämta utanför Hälsocentralen i en låda. Provet lämnas på samma sätt i en låda.V4


• Fortsatt ökning avseende antalet fall i länet och i Sverige.
• I Sverige konstaterades nästan 3 % av befolkningen smittade i förra veckan.
• Hög incidens i Norrbotten och dom flesta kommunerna rapporterar > 1 % av befolkningen smittade under v 4.
• Andelen positiva bland de som provtas har ytterligare ökat.
• Antalet provtagna ökar v 4 trots prioriteringarna – en fördröjningseffekt men förstås också flera personer med symtom förenliga med covid-19.
• Belastningen på slutenvården avseende CoV-fall ligger stabilt och noteras hög. Många som läggs in är ovaccinerade. Vi ser också fler äldre som inte fått sin tredje dos som behöver sjukhusvård. • En tydlig andel patienter ligger också inne för annat än covid-19, men bär på viruset.
• Hög sjukfrånvaro rapporteras inte bara i sjukvården utan även i en stor del av länets andra samhällsviktiga verksamheter. Planering för åtgärder måste göras.
• Fortsatt förbättring av immuniteten i befolkningen är väldigt viktig. Smartaste och enklaste sättet att bli immun = vaccination. 


V3


V2 2022

 

V1 2022
 


3 nya covidfall v.46 i Arvidsjaurs kommun. Fortsätt att vara försiktiga! Pandemin är inte över.


Torsdag 11/11
Två covidsmittade rapporteras i Arvidsjaurs kommun. 


 

Tisdag 9/11
Fortfarande lugnt på covidfronten i Arvidsjaurs kommun. Låt oss hoppas att det fortsätter så, och att vi inte helt glömmer att hålla avstånd och tvätta händerna. 


Onsdag 20/10
Beredskapssamorndnaren medelar att Arvidsjaurs kommun haft 0 covidsmittade sedan v 36. Däremot rapporteras smitta i länet fortfarande.


Onsdag 29/9

Smittsituationen i kommunen är bra. I dag släpps de flesta pandemirestriktionerna. Läs mer om det Nyhetssidan, där finns även länkar till Länsstyrelsen och Folkhälsomyndighetens hemsidor.  Obs! Tänk på att covid-19 inte är över utan fortsätt att vara försiktig.


 

Måndag 23/8

Fridhemsskolan - Vi har fått ett meddelande att vi har två elever som testat positiv i covid-19 . Ena eleven var på skolan i torsdag och gick sen hem på eftermiddagen.Tisdag 29/6

Antal smittade vecka 25 landade på samma siffra som veckan innan: 12, likaså incidensen per 1000 invånare: 1,95.
Fyra kommuner i länet hade 0 smittade vecka 25.


Tisdag 22/6

 • Incidensen var förra veckan väldigt mycket högre i Norrbotten än i Sverige i stort. Mycket låga, relativt sett, smittotal rapporteras i Sverige.
 • Vecka 24 noteras nu bara Kiruna kvar på "röd nivå" med en incidens över 3 procent.
 • Både Kiruna och Arvidsjaur, som haft hög smittspridning, minskar.
 • Arvidsjaur: Vecka 23 = 39 nya smittade, vecka 24 = 12 nya smittade. 
 • Signifikant ökning av smitta ses framförallt i Luleå och Boden.
 • Tre kommun, Haparanda, Överkalix och Övertorneå rapporterar "grön nivå". 


16/6 

Ringelskolan - En anställd har bekräftad Covid-19. Hen var på arbetsplatsen under onsdagen den 9 juni.

Tallbackaskolan -
har en personal som har testats positiv Covid-19.
Ytterligare en personal på Tallbackaskolan har konstaterats smittad med Covid-19 under em.
Totalt två i dag.


14/6

 • 39 nya smittfall under v23.

Regionens siffror för v.23 visar tragiskt nog att Arvidsjaurs kommun fortsätter att gå "covidmässig holmgång" med högst incidens per 1000 invånare sett i hela Norrbotten: 6,35 kan exempelvis jämföras med Jokkmokks 0,21 och Bodens 0,68 incidens per 1000 invånare. 
Riksgenomsnittet: 0,52.

Soc - 1 brukare med bekräftad covid-19. 

Fridhemsskolan - Vi har precis fått veta att vi har två elever som testat positiva i covid-19. De var på skolan i torsdag den 10/6.


10/6

Fridhemsskolan -
Vi har fått ett ytterligare en elev som testat positiv i covid-19. Hen var på skolan i måndags 4/6. 


9/6

Sandbackaskolan: 
Vi vill informera er om att ytterligare en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven var senast på skolan fredagen den 4/6.

Harens förskola meddelar att de har en medarbetare som testades positiv till Covid-19 idag. Medarbetaren vistades på arbetet senast måndag 31 maj.

Parkskolanhar en elev med bekräftad Covid-19. Eleven var på skolan i torsdags (då symtomfri) men har därefter varit hemma med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tallbackaskolan - En elev på Tallbackaskolan har konstaterats smittad med Covid-19.

Fridhemsskolan - Vi har fått ett meddelande att vi har en elev som testat positiv i covid. Eleven har varit hemma sedan fredag den 4/6.


8/6

Fridhemsskolan: 
Vi har fått ett meddelande att vi har en elev som testat positiv i covid-19. Hen var på skolan fram till lunch i torsdags förra veckan, med inga symtomer.

Tallbackaskolan: Vi har en personal som har konstaterats med Covid-19. Personen har inte varit på arbetet sen i fredags.  


3/6

Sandbackaskolan. 
Vi vill informera er om att ytterligare en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven var senast på skolan den 26/5.

FridhemsskolanVi har fått ett meddelande att vi har en personal konstaterad positiv i covid-19. Hen var på jobbet i måndags.


1/6

Fridhemsskolan -
En elev med konstaterad Covid. Hen var på skolan i fredags 28/5.


31/5

Sandbackaskolan - 
Bekräftad Covid-19 på Sandbackaskolan. Vi vill informera er om att ytterligare fem elever på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleverna har inte varit på skolan sedan onsdag 26/5.


28/5

Sandbackaskolan - 
Vi vill informera er om att ytterligare en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven har inte varit på skolan sedan fredag 21/5.

Fridhemsskolan - 1) En elev har testats positiv för covid, eleven var på skolan i måndags 24/5 men gick hem efter första lektionen. 2) Ytterligare en elev har testat covid-19 positiv. Eleven var senast på skolan i tisdags den 25/5.


27/5

Nyborgs förskola - 
God morgon, vi måste tyvärr meddela att vi har en medarbetare på Nyborgs Förskola med bekräftad Covid-19. Vi har även en stor andel personal på Nyborg  som är hemma med förkylningssymtom. Dessa har lämnat prov för Covid-19. Vi har på morgonen snabbtestat personal på berörda avdelningar. Dem som är i arbete har inga symtom och snabbtesten är negativa idag. Vi tar ett nytt snabbtest på måndag. / Hälsningar Kristina


25/5
Fridhemsskolan -
har fått besked om en elev med bekräftad Covid-19.


24/5
Regionens veckorapport för v 20

Oförändrat för Arvidsjaur jämfört med v 19.


21/5

Ringelskolan - har denna vecka fått besked om tre elever med bekräftad Covid-19.


20/5
Sandbackaskolan - Ytterligare en elev har bekräftad covid-19. Eleven var senast på Sandbackaskolan 12/5.


17/5

Sandbackaskolan: Vi vill informera er om att ytterligare två elever på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Ingen av eleverna har varit på skolan de senaste 12 dagarna.
Fridhemsskolan: En av vår personal har tyvärr testats positivt för covid-19 i helgen. 


 

12/5
En elev med konstaterad covid-19 på Tallbackaskolan.


11/5
Hej, jag måste tyvärr meddela att vi har en medarbetare inom Arvidsjaurs Förskolor som är bekräftad med Covid-19 smitta. Medarbetaren arbetade senast i barngrupp onsdagen den 5 maj. / Hälsningar Kristina Johansson.


10/5

Ett nytt fall i Tallbacka bland personalen. Hen gick hem direkt när hen fick känning.

38 nya fall under vecka 18 vilket ger 6,18 i incidens för Arvidsjaurs kommun. Endast Överkalix som har högre inciden i länet med 6,99.

Smittskyddsläkaren Anders Nysteds kommentarer:

Veckans rapport.

 • Fortsatt ökande incidens men möjligen tendens till minskande 7-dagarsmedelvärde avseende smittotal.
 • Hög beläggning i sjukvården.
 • Hög andel av testade får positivt PCR-prov.
 • Noteras hög andel positiva prover hos barn- och ungdomar efter skollov.
 • 9 kommuner med en veckoincidens > 3 ‰. Högst i Överkalix.
 • Noterbar ökning observeras i Malmfälten.
 • Höga smittotal noteras även i fyrkanten – ffa i Piteå och Älvsbyn.
 • Antalet dödsfall minskar.
 • Vaccinationskampanjen flyter på helt enligt prioriteringen och utifrån hur många doser som levereras till länet.


5/5 
Förskolan:
Ett konstaterad Covid-19 på ett barn i Förskolan. Barnet var i förskolan i torsdags, insjuknade i helgen.
Tallbackaskolan: Ett nytt fall bland eleverna som testats positiv Covid-19.
Fridhemsskolan: 
Idag har vi både en elev och en anställd som konstaterats positiv covid-19. Eleven har inte varit på skolan sedan vecka 15 och personalen var på skolan senast den 30/4. Totalt denna vecka är det alltså 2 personal och 2 elever.


4/5
Fridhemsskolan -
Vi har nyss fått veta att vi har en anställd som testats positiv i covid-19, 30/4. Hen har inte varit på skolan sedan tisdag 27/4. Även en elev har under dagen konstaterad covid-19.
Ringelskolan: Uppgift om elev med konstaterad covid-19. Eleven var i skolan 23/4 men har varit hemma sedan dess. 


3/5
En medarbetare på Skogsbackens förskola har bekräftad Covid-19. Medarbetaren arbetade i barngrupp i tisdags, fick sitt prov med bekräftad smitta idag. Övrig personal får ta snabbtest från kl 6.30 måndag. Dom får även testa sig på torsdag morgon. Vårdnadshavarna är informerade via Tyra. Verksamheten fortsätter som vanligt till dess annat meddelas.

Arvidsjaurs kommun hade 35 nya fall v 17, en minskning jämfört med veckorna innan. Men fortfarande högre incidens är riksgenomsnittet; 3,4 och Norrbotten; 3,79.


30/4

Bekräftad Covid-19 på Sandbackaskolan: Vi vill informera er om att ytterligare en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven har inte varit på skolan sedan fredag 21/4. Ytterligare en elev på Sandbacka har bekräftad covbid-19. Eleven har inte varit i skolan sedan måndag 26/4.

Fridhemsskolan: En elev har konstaterad covid-19 under fredagen.

Ringelskolan: En elev med konstaterad covid-19, har inte varit i skolan sedan 16/4.

Tallbackaskolan: Ett nytt covid-19 fall bland personalen under veckan. Personalen har inte varit i skolan under denna vecka.


 

29/4
Soc:
Tre smittade, varav två i hushållsnära kontakter.


28/4
Fridhemsskolan:
Ytterligare en elev smittad av covid-19


27/4

Fridhemsskolan: Totalt 28 smittade.


26/4

Tallbackaskolan: Vi har två nya fall bland personalen och en elev idag med konstaterad Covid-19.

Fridhemsskolan: Totalt 25 elever smittade (13 st vecka 16).

Veckorapporten från Regionen visar att det är väldigt hög smitta i Arvidsjaur. Enda kommunen i länet som är rödmarkerat.

 • Minskad incidens i länet (- 16 %)
 • Fortsatt hög smittspridning men minskande smittotal i 9 av kommunerna.
 • Väldigt hög smitta i ffa Arvidsjaur men även i Överkalix.
 • Hög belastning i slutenvården + många IVA-vårdade.
 • Hög andel positiva PCR-test kvarstår.
 • Dödstalen minskar betydligt.
 • Vaccinationskampanjen fortsätter och takten ökar.
 • Fortsatt få fall i gränskommunerna

 


23/4

Bekräftad Covid-19 på Sandbackaskolan: Totalt 2.

Vi vill informera er om att en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven har inte varit på skolan sedan fredag 16/4. Vi vill med detta informera er om att ni kan ha utsatts för smitta. Ni ska därför vara uppmärksam på symtom i 14 dagar och ni ska testa er för Covid-19 om ni får symtom. Då det är viktigt att minska smittspridning bör ni undvika onödiga sociala kontakter under denna tid.

Vi uppmanar er till fortsatt noggrannhet med att följa alla rutiner kring smittspridning; att omedelbart gå hem vid minsta symptom, hålla avstånd och god handhygienen. Viruset är fortfarande lika smittsamt och kan orsaka allvarlig sjukdom hos de som utsätts för detta.

Ingen ny smitta inrapporterad under förmiddagen från övriga skolor i kommunen.


22/4

Dagens uppdatering Fridhem: Ytterligare 2 elever som är konstaterade positiva i covid-19.21 april

Soc - En personal i veckan som är konstaterad smittad av covid-19. Ansträngt personalläge. Dock ingen brukare smittad.

Skolan - Parkskolans förskoleklass till och med åk 6 är stängt torsdag och fredag.
För Fridhemsskolan gäller att nya beslut tas på fredag. 
Smittläget inom skolans verksamheter: 1 personal i förskolan, 2 personal på Parkskolan, 3 elever samt 2 personal som har Covid-19 på Tallbackaskolan, 1 elev på Sandbackagymnasiet, totalt 17 på Fridhemsskolan och 0 smittade på Ringelskolan. 15-timmarsbarnen hemma på grund av personalbrist. Samma inträffade på "Nattis" men den verksamheten öppnar i dag.


20 april


Tallbackaskolan:
Nytt fall av covid-19. Eleven har inte varit på skolan sen i fredags och konstaterad idag. Vårdnadshavare valde att ha hemma eleven utifrån att familjen hade covid.

Sandbackaskolan: Bekräftad Covid-19 på Sandbackaskolan. Vi vill informera er om att en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven har inte varit på skolan sedan fredag 16/4. Vi vill med detta informera er om att ni kan ha utsatts för smitta. Ni ska därför vara uppmärksam på symtom i 14 dagar och ni ska testa er för Covid-19 om ni får symtom. Då det är viktigt att minska smittspridning bör ni undvika onödiga sociala kontakter under denna tid.

Vi uppmanar er till fortsatt noggrannhet med att följa alla rutiner kring smittspridning; att omedelbart gå hem vid minsta symptom, hålla avstånd och god handhygienen. Viruset är fortfarande lika smittsamt och kan orsaka allvarlig sjukdom hos de som utsätts för detta.19 april

Åtta kommuner i Norrbotten rapporterar ökad incidens. Kraftigaste ökningen noteras i Arvidsjaur med hela 55 nya fall 9-16/4.


Fridhemsskolan -  Totalt 15 elever är konstaterade covid-19 positiva sedan i torsdag (vecka 15).
Ringelskolan - En elev testades i fredags positiv för Covid-19. Och i dag, måndag, kom besked om ytterligare en elev som testats positiv för Covid -19.
Tallbackaskolan - Under gårdagen uppdagades ett fall av Covid på Tallbacka. Eleven har dock inte varit på skolan med symtom, utan vårdnadshavare valde att låta eleven stanna hemma utifrån en familjemedlems symtom. 


Fjärrundervisning/Fridhemsskolan - I samråd med skolchef har vi tillsammans beslutat att övergå till fjärrundervisning från och med tisdag 20/4 till fredag 23/4 för att minska smittspridningen och för att eleverna ska få sin undervisning. Insatsen kommer att utvärderas i fall den behöver fortsättas med eller om vi kan övergå till ordinarie undervisning vecka 17.

Måndag är eleverna hemma och bedriver självstudier samt att de ges möjlighet att komma på skolan för att hämta material. Lärarna behöver måndagen på sig för att ställa om sin undervisning till fjärr.

Elever med särskilt stöd kommer att kontaktas av mentorer om vi finner att de behöver vara på skolan istället.
Grundsärskolan bedriver sin undervisning på skolan.

Jag hoppas verkligen att insatsen ska minska smittspridningen, så att vi kan återgå till ordinarie undervisning. Uppmana ungdomarna att hålla social distansering och hålla avstånd. Vid symptom boka tid för provtagning och återkoppla till mentor.

Mvh// Kristin Westerberg
Rektor Fridhemsskolan


16 april

Totalt har Fridhemsskolan fem konstaterade fall av covid-19.


Boka vaccinering!

2021-04-16 09:42


Om du tillhör rätt kategori för vaccinering behöver du inte sitta och vänta på kallelse från Regionen. 

Du kan själv boka på www.1177.se alternativt ringa 010-452 63 03 och anmäla intresse för vaccin. 
Obs! Det kan ta några dagar innan du blir uppringd, beroende på tillgången av vaccin.


15 april

För er kännedom. Ytterligare två till elever på Fridhemsskolan har testat positivt för covid- 19. Eleverna har inte varit på skolan under denna vecka. Totalt fyra elever idag och totalt är 17% av eleverna hemma idag.


14 april 

Vi vill informera er om att en elev på Sandbackaskolan har bekräftad Covid -19. Eleven har inte varit på skolan sedan tisdag den 30/3. Ni kan därför inte ha utsatts för smitta här på Sandbackaskolan.

Vi uppmanar er till fortsatt noggrannhet med att följa alla rutiner kring smittspridning; att omedelbart gå hem vid minsta symptom, hålla avstånd och god handhygienen. Viruset är fortfarande lika smittsamt och kan orsaka allvarlig sjukdom hos de som utsätts för detta.

// Skolledningen


12 april


 • Siffror för perionden 1-8 april: 19 nya fall i Arvidsjaurs kommun!
 • Förmodad ytterligare uppgång nästa vecka, pga påsk.
 • Var försiktiga, tänk på handhygien och undvik folksamlingar!

9/4

En elev på Fridhem är konstaterad Covid-19 positiv måndagen 5/4. Elevens sista dag på skolan var onsdag 31/3.


7/4

Soc - Lugnt för närvarande. Nästan all personal är vaccinerade.

Skola - En förskolepersonal smittad, men har varit hemma de 11 senaste dagarna.

9 nya smitfall konstaterade i Arvidsjaurs kommun förra veckan.6/4 

Bekräftad covid-19, en personal och en elev på Sandbackaskolan.


29 mars

15 nya covid-19 fall i Arvidsjaur senaste tiden! Minskande incidens i samtliga kommuner utom i Arvidsjaur.

 • En personal bekräftad med covid på Sandbackaskolan igår 28/3

22 mars

 • 7 nya covid-19 smittade i Arvidsjaurs kommun vecka 10+11.
 • 1 personal på Fridhemsskolan och 1 personal på Sandbackaskolan har drabbats av covid-19.
 • Ingen inrapporterad covidsmitta inom vård/omsorg.


15 mars

 • Inga nya fall rapporterade inom skola, vård/omsorg.
 • 1 nytt smittfall i Arvidsjaurs kommun, v 10
 • Incidens sett över två veckor, sticker Jokkmokk ut med 5,28 och Luleå 5,09 i jämförelse med Arvidsjaur 0,16.8 mars

 • Inga nya fall rapporterade inom skola, vård/omsorg.
 • 1 nytt smittfall i Arvidsjaurs kommun, v 9.
 • 427 nya smittfall i Luleå kommun, v 9.
2 mars

 • 0 nya coronafall i Arvidsjaurs kommun under v8
 • 490 ny fall i Luleå!
 • 109 nya fall i Piteå
 • 57 nya fall i Boden
 • 46 nya fall i Kalix


  1 mars
 • Ingen ny smitta under v8!
 • Beröm till våra medborgare som följer regler och restriktioner!
 • Beslut dock om att förlänga restriktionerna till v11 med anledning av stundande sportlov.
 • Kan vi med restriktioner och försiktighet hålla smittan stången ska vi inte släppa på det nu.
  26 februari

 • Ingen ny rapporterad smitta inom skola, vård/omsorg.

22 februari

Inga nya inrapporterade fall inom skolan, vård eller omsorg.
Smittan har trappat ner sista veckan till fem konstaterade fall. Däremot går utvecklingen oroväckande uppåt i flera av våra Norrbottenskommuner. Västerbotten brottas fortfarande med kraftig ökning av covid-19. Och då inte minst Skellefteå, Lycksele och Sorsele. 

Arvidsjaurs kommun: Tidigare beslut till följd av covid-19 kvarstår.

Här är Anders Nystedts rapport 210222:

 • Kraftig stegring av antalet fall i Norrbotten.
 • Luleå står för den absolut största delen av ökningen men även Boden och Piteå "hjälper till".
 • Hög belastning i slutenvården – ffa tungt på IVA nu.
 • Andelen prov som är positiva ökar också kraftigt.
 • Hög smittspridning i norra Västerbotten ska observeras.
 • Kort komplettering avseende vaccinationskampanjen.

V.7


19 februari

 • Eftermiddagens lägesrapport från vård/omsorg säger ingen ny konstaterad covid-smitta!

18 februari: Inga nya konstaterade covidsmittade i vare sig skola, vård eller omsorg.


12 februari

 • Vård/omsorg - Ingen rappoerterad smitta!

8 februari

 • Skolan: 1 elev mellanstadiet och 1 personal på Tallbacka/Ringelskolan

Fortsatt hög incidens i länet.
Fortsatt högst incidens i östra Norrbotten och fortsatt diskret ökning av fallen i Överkalix. I övrigt dock minskning i gränskommunerna och Kalix.
I Malmfälten åter lite ökande smittotal.
I fyrkanten varierande. Älvsbyn och Boden minskar. Luleå och Piteå ökar. Ff.a. oroväckande i Piteå och möjlig spridning av UK-mutanten från NorthVolt-utbrottet? 10 fall i Norrbotten har hittills konstaterats som exponerats i Skellefteå. Men ännu ej påvisad UK-mutation hos dessa.
Fortsatt hög incidens i Arjeplog. Arvidsjaur ökar inte.
Jokkmokk, Pajala, Älvsbyn har nu ”gröna siffror”. 
Vi ser smittspridning in till äldreomsorgen och särskilda boenden i flera av länets kommuner. Farligt! Noteras även höga dödssiffror.
Vaccinationerna i äldreomsorgen fortsätter men takten är relativt långsam då ganska få vaccindoser har levererats.

5 februari

 • Inga nya smittfall att rapportera inom skolan.

1 februari

Regionens rapport visar att:

 

 • 28 nya smittade veckorna 3 + 4 i Arvidsjaurs kommun!
 • Totalt 72 smittade av covid-19 sedan utbrottet i vår kommun.
 • Incidens per 1000 invånare vecka 4 är det nu plötsligt bara fyra kommuner i länet som har högre procenttal. Detta från att ha haft lägst procenttal smittade i länet under lång tid.
 • 1 konstaterat covid-19 smittad inom förskolan


28 januari

Konstaterad covid-19

 • 1 personal Ringelskolan
  1 personal Tallbackaskolan
  1 elev Fridhemsskolan

26 januari

 • Totalt 10 nya covid-19 fall vecka 3 i Arvidsjaurs kommun. 

25 januari

-Tyvärr har vi konstaterad smitta inom hemtjänsten, en brukare och tre personal har bekräftats smittade av Covid-19, säger Lena ruth, socialchef i Arvidsjaurs kommun.

Utifrån det har vi vidtagit följande åtgärder:

 • Vi har genomfört smittspårning och de som har varit i kontakt med berörd personal har snabbtestats i fredags och vi snabbtestar samma individer även idag.

 • Hos den smittade brukaren har vi Kohort vård, det vill säga att den personal som jobbar där går inte till någon annan.

 • Vi har utökat vår source control, vilket innebär att all personal inom både hemtjänst och på särskilt boende från och med idag använder både munskydd och visir vid vårdnära arbete.

 • Matsalarna på Solbacken och Ringelsta är tillfälligt stängda. Med dessa åtgärder hoppas vi att vi har fått kontroll på denna smittkedja.

-På torsdag fortsätter vi att vaccinera personer med hemtjänst (dos 1), de som bor på Särskilt boende får samma dag sin andra dos och de kommer ha fullt skydd en vecka senare, säger Lena och fortsätter:

-Varje dag som går är vi närmare målet att ha vaccinerat våra äldre, så vi vädjar återigen till alla: Håll avstånd, avstå besök och tvätta händerna.


22 januari

 • Inga nya rapporter om smitta från vare sig skola eller vård/omsorg.
  18 januari
 • Inga nya rapporter om smitta från vare sig skola eller vård/omsorg.11 januari

 • Inga nya rapporter om smitta från vare sig skola eller vård/omsorg.
 • 2 nya covid-19 fall i Arvidsjaurs kommun under v1.
 • Totalt antal smittade sedan utbrottet: 42.
  7 januari
 • Inga nya rapporter om smitta från vare sig skola eller vård/omsorg.
 • Beredskapssamordnaren - Efter jul- och nyårshelgerna är det ytterst viktigt att alla verkligen följer riktlinjerna med att hålla distans och vara noga med handhygienen!

 

2020


30 december

 • 8 nya covid-19 smittade i Arvidsjaurs kommun under v52.
 • Dock inga nya rapporterade fall inom skola, vård/omsorg.
 • Totalt sedan utbrottet har nu 39 personer konstaterats smittade av Covid-19 i vår kommun.

28 december - rapport från smittskyddsläkaren Region Norrbotten:

 


 

22 december

 • Inga nya rapporter om smittade inom skolan
 • Inom vård/omsorg är läget bra. Inga smittade och just nu inga misstänkta fall. Vi har också anmält oss som pilotkommun, så om allt klaffar så kommer vi att vaccinera alla som bor på SÄBO, för äldre, redan den 7/1.
  Vi har riggat sjuksköterskeorganisationen och väntar bara på att Regionen ska göra sin del.

 • Arvidsjaurs kommun hade fem konstaterade covid-smittade under veckorna 50-51.
  Totalt i kommunen har 32 drabbats av konstaterad covid-19, sedan utbrottet i våras. 


18 december

 • Två elever är konstaterat smittade inom gymnasieskolan.
 • Ingen smitta inom vård/omsorg

 • 16 december - Inget nytt att rapportera sedan sist. Annat än att det finns oro över jul- och nyårshelgerna med hemvändare från andra platser med mer smitta, som på så kan sprida sig i vår kommun.

 

14 december - rapport från smittskyddsläkaren Region Norrbotten:

14 december

 • 1 nytt fall av covid-19 inom Arvidsjaurs kommun under v 50.
 • Dock ingen ny smittat inrapporterad från skola/vård eller omsorg i Arvidsjaurs kommun.
 • Totalt har 28 personer blivit konstaterat covidsmittade, i vår kommun, sedan pandemins utbrott.

11 december

 • Ingen ny smittad inrapporterad från skola/vård eller omsorg i Arvidsjaurs kommun.

8 december

 • Ingen ny smittad inrapporterad från skola/vård eller omsorg.
 • Inga nya smittfall under v49 i Arvidsjaurs kommun. Utan vi ligger kvar på totalt 27 covid-19 fall vid senaste sammanräkningen. (Regionens siffror är handräknade och de siffror kommunerna ska hänvisa till. Folkhälsomyndighetens rapporter kan skilja sig en aning på grund av att de inte följer upp anmälningar om misstänkta smittade fall, på samma sätt som Regionen gör lokalt.)

  Länk längst ner på sidan om de nya nationella riktlinjerna som börjar gälla 14 december.

  V49:
  Luleå     +221
  Piteå      +152
  Boden    +142
  Älvsbyn   +35
  Arvidsjaur    0

 • 4 december
 • Vi har till dags datum inga nya fall inrapporterade inom barn och utbildningsförvaltningen.
 • Inga nya fall heller inrapporterade inom vård/omsorg, fram till dagens datum.
 • Totalt 27 i kommunen sedan utbrottet i mars. Detta enligt smittskyddsläkaren.

1 december

 • 2 bekräftade fall i Arvidsjaur rapporterades under v 48 enligt rapport från länets smittskyddsläkare. För att läsa rapporten i sin helhet, klicka här!     Inom vård och omsorg är läget oförändrat, inga konstaterat smittade.

27november

 • Ingen ny smitta inrapporterad inom skolan till och med idag 27/11.

25 november

 • Inga nya fall av covid-19 inrapporterade inom skola.
 • Fyra misstänkta fall av covid-19 inom vård/omsorg. När det gäller personal med konstaterad covid-19 pågår smittspårning.

23 november

 • Inga nya fall av covid-19 inrapporterade inom skola, vård/omsorg.

 • Däremot rapporterar smittskyddsläkaren om 7 nya fall i Arvidsjaurs kommun under v47. Totalt är vår kommun uppe i 25 konstaterade covidfall, sedan v.15. 


20 november 

 • Inga nya fall av covid-19 inrapporterade.

Grundskolan/Sandbackaskolan:
Inget nytt att rapportera

Vård/omsorg:
Inget nytt att rapportera


18 november 

 • 7 nya covid-19 fall i kommunen senaste två veckorna.

Grundskolan/Sandbackaskolan
Inget nytt att rapportera

Vård/omsorg:
En brukare med bekräftad covid-19. Lägenhet öppnas på Ringelsta för att bedriva rätt vård. I övrigt lugnt. 


16 november

Sandbackaskolan:.
1 konsaterad smittad av covid-19.
Beslut om att övergå till distans- och fjärrundervisning från och med tisdag 17/11, fram till och med onsdag den 25/11. Skolan öppnar igen den torsdagen 26/11 om inte annat meddelas
Elever som är ute på APL undantas. De kan alltså fortsätta sin praktik om inte annat meddelas.
Yrkesförarutbildningen(vux) fortsätter som vanligt, men med extra försiktighet med tanke på smittspridning.
"Träningsskolans" verksamhet fortsätter som vanligt, men med extra försiktighet med tanke på smittspridning.

 • Måndag 16/11, avsätts som förberedelsedag. Alla lektioner ställs in. Lärare får förbereda distans-/fjärrundervisning och elever får komma in till skolan för att hämta nödvändigt material. Se till så att ni får med er böcker, dator och annat ni behöver.
 • När ni kommer till skolan imorgon ber vi er att ni håller avstånd för att undvika trängsel.
 • Lunch serveras som vanligt måndag 17/11, men restaurangen är stängd från och med tisdag 18/11 till och med onsdag den 25/11.

Vård/omsorg.
Ingen rapporterad covid-19.


 


Skriv ut: