Teddy Larsson blir chef för K 4

2021-06-16 18:02

Nu är det klart vem som blir chef över det nya jägarregementet i Arvidsjaur, Norrlands dragonregemente K 4. Det är Teddy Larsson, som tidigare bland annat varit bataljonschef vid Arméns jägarbataljon, som fått förtroendet:
-Det är fantastiskt roligt att få äran och förtroendet. Det var ju här jag började min karriär, men inte trodde jag då att jag 30 år senare skulle ta befälet över K 4.

Återinvigning kommer att genomföras av bland andra Kungen och ÖB 24 september. Detta inför en speciellt inbjuden begränsad skara (pga covid-19).

Teddy Larsson är väl insatt i förhållandena i Arvidsjaur där han tjänstgjort i omgångar - senast åren 2014-16 som chef för jägarbataljonen. Han har även internationell erfarenhet som kontingentschef för insatsen i Mali 2017 och tjänstgör sedan något år tillbaka som chef för genomförandeavdelningen på Arméstaben i Enköping.

Vilket datum tillträder du och vad blir det första du gör som regementschef?
-Datum för tillträdandet är ännu inte fastställt, men det blir någon gång under hösten. Det första jag kommer att göra är att skapa en bra relation med min personal.

Vad anser du att återupprättandet av K4 i Arvidsjaur betyder för utbildningsplattformen?
-Utbildningsplattformen i Arvidsjaur har varit etablerad i mer än 40år, verksamheten är bra och håller hög kvalitet. Regementet är en delmängd som Försvarsmakten levererar på det fattade försvarsbeslutet i december 2020. Återetableringen är på totalen bra för Arvidsjaur, Norrland och Sverige.

Hur ser ditt ledarskap ut?
- Mitt ledarskap vilar på uppdragstaktik och tron på människans förmåga. Medarbetarna har mitt förtroende att lösa sina uppgifter inom tilldelat mandat med det gemensamma målet i siktet, säger Teddy Larsson.

Vad är viktigast närmast för dig?
-Det är främst två saker:
1. K 4 ska bli ett nytt regemente – med en fungerande ledning, stab och utbildningsverksamhet.
2. Verksamheten ska växa. Vi ska gå från dagens jägarbataljon till att bli två större jägarbataljoner. Min uppgift är att utveckla regementet till en funktionell organisation som bidrar till att armén producerar bra jägarförband, säger Teddy Larsson.

Vad pågår just nu i förberedelsearbetet?
Det vet jag inte... Jag ska först avsluta mitt nuvarande uppdrag. Fram till dess är det Arméstabens införandeledare med hjälp av stödjande förband I 19 som jobbar med förberedelserna. Men att arbeta på Arméstaben är i sig en viktig del i mina förberedelser, eftersom det senaste Försvarsbeslutet anger tillväxt och utveckling av armén. Det kommer vara mycket jag måste sätta mig in i innan jag tillträder som chef i höst. Men när jag kliver på kommer jag först och främst att fokusera på är det viktigt att vi bygger ett starkt lag, avslutar Teddy Larsson.

Vad är det som lockar en storstadsbo till Arvidsjaur?
- Det är som att bo i ett vykort. Här finns berg, sjöar... vidsträckta skogsområden. Landskapet erbjuder goda möjligheter till jakt, fiske, friluftsliv och jag trivs bra med människorna som bor här. Jag tror också att kontrasten mellan Stockholm och Arvidsjaur lockar. För mig som för närvarande bor i Stockholm, är det att kliva från en storstadsdjungel till en annan, säger Teddy Larsson.

Hur ser din militära bakgrund ut?
- Jag inledde min militära karriär i Arvidsjaur, 1989, då jag gjorde värnplikten på K 4.
Sedan dess har jag haft många olika befattningar inom jägarbataljonen, och varvat det med tjänstgöring vid skolor, på högkvarteret och vid Arméstaben. Dessutom har jag haft förmånen att åka tillsammans med en del av jägarbataljonen på internationell insats, både till Afghanistan och Mali. Senast som chef för MALI 06, berättar Teddy Larsson och fortsätter:
- Efter att ha återvänt till Sverige började jag arbeta vid Armétaktisk stab som senare flyttade och blev Arméstaben i Enköping. Just är jag sedan ett år tillbaka chef för Arméstabens genomförandeavdelning som leder genomförandet av Arméns nationella och internationella insatser. 

Vad blir främsta fokus nu för K4, vad är uppdraget?
-Utveckla ett fungerande regemente som levererar bra jägarförband.

Vi hälsar dig välkommen tillbaka till Arvidsjaur och önskar dig lycka till i arbetet.
-Tack så mycket!


Här är namnen på alla nya chefer som utnämnts idag:
De personer som har fått förtroendet är Pernille Undén för Upplands flygflottilj, F 16 i Uppsala, Fredrik Herlitz för Älvsborgs amfibieregemente, Amf 4 i Göteborg, Teddy Larsson för Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur, Ronny Modigs för Dalregementet, I 13 i Falun och Jonas Karlsson för Västernorrlands regemente, I 21 i Sollefteå med Jämtlands fältjägarkår i Östersund.
Formellt tillträder de sina chefsbefattningar i samband med etableringarna som är planerade att ske under hösten och vad gäller I 21 i Sollefteå tidigt nästa år.
Bergslagens artilleriregemente A 9, som nytt förband i Kristinehamn, kommer bli sist i raden av återetableringar och där är ingen regementschef ännu utsedd. Men redan i sommar välkomnas de första inryckande till artilleriutbildning i södra Sverige. Skaraborgs regemente, P 4 i Skövde genomför utbildningen till dess att A 9 i Kristinehamn är etablerad och redo att ta över.


Skriv ut: