Totalförsvaret är militärt försvar tillsammans med civilt försvar. Det försvar vi kan frambringa totalt tillsammans!

Testa vad du vet om krisberedskap!

2019-04-25 10:51

Kris-quiz Quizet är en aktivitet för unga 13 – 19 år. Målet är att öka målgruppens kännedom om vad en samhällskris är och hur den kan påverka samhället och individen.

Klicka på länken nedan och svara på frågorna.
(Facit finns längst ner i samma pdf - men tjuvkika inte!)

Mer kunskap finns att hämta i de andra länkarna.


Skriv ut: