Snöröjning framför Ringelskolan. Arkivbild Kent Norberg.
Snöröjning framför Ringelskolan. Arkivbild Kent Norberg.

Trafiksäkerhet vid skolan

2021-11-23 16:12

Alla barn i Arvidsjaur ska känna sig trygga i trafiken när de tar sig till och från skolan. Och här måste vi alla hjälpas åt. Med denna skrivning vill kommunen och polisen tillsammans förtydliga de regler som gäller för den allmänna trafiken till och från Tallbacka och Ringelskolan.

För barnens säkerhet är det viktigt att alla som använder bil i området respekterar de trafikskyltar som finns samt de generella trafikregler som gäller. Detta innebär t ex att man inte parkerar/lämnar bilen i på- och avstigningsplatsen eller längs med Stationsgatan eller på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade, personal eller cykel. Endast behöriga fordon kan köra in till skolområdet.

Att parkera eller "gena" på trottoarer och gång- och cykelvägar är inte bara ett brott mot trafikregler utan skapar också farliga situationer för barnen. Alla brott mot trafikregler kan dessutom bötfällas, men vi ser barnens säkerhet som den viktigaste anledningen att följa reglerna, en anledning som bör motivera alla bilburna vårdnadshavare. Hur ska vi kunna lära barnen trafiksäkra sätt om vi vuxna inte följer reglerna?

Förutom att uppmana till att följa trafikreglerna vill vi även förtydliga vad som gäller för avlämningar och hämtningar. Vändslingan har en på-och avstigningszon och där ska man inte parkera. Använd istället parkeringen vid badhuset eller ishallen om du ska följa med vid lämning/hämtning. Längs sträckan Stationsgatan från korsningen vid Domängatan och fram till skolan gäller hastigheten max 30 km/h och parkeringsförbud.

Vad kan du som förälder göra?
Antalet föräldrar som skjutsar sina barn till och från skolan har ökat, vilket påverkar trafiksituationen. Många av oss har en tid att passa och har bråttom till och från jobbet vilket kan leda till en inte särskilt gynnsam trafiksituation där det rör sig om många oskyddade trafikanter.

Du som är förälder kan ha stor påverkan på trafikmiljön runt skolan. Genom att gå eller cykla tillsammans med ditt barn lär du dem att vistas i trafiken, hälsosamma vanor och skapar en känsla av att klara saker själv hos ditt barn. Kanske är ni några familjer som kan dela på hämtning och lämning? Ni kan turas om att gå eller cykla med barnen. Det minskar antalet bilar runt skolorna, vilket är positivt på många plan.

  • Kartan nedan visar de trafikregler som gäller och vilka områden som är avsedda för gång- och cykeltrafik samt parkering.


Skriv ut: