Utforska kommunens översikts- och tillväxtplan

2021-07-02 12:05

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling.

Kommunfullmäktige antog 2020-11-24 en ny översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun.

Vi har nu skapat en interaktiv karta så att du som vill titta närmare på den planerade användningen av mark och vatten kan göra det direkt på webben eler via din mobil. Klicka här för att öppna kartan.


Skriv ut: