Vattenavstängning 15/7

2021-07-15 08:21

Idag torsdag 15/7 kl 14:00 kommer vattnet att stängas av för boende längs delar av Villavägen och Hemvärnsgatan, se markering i bild. Om det uppstår problem med att stänga vattnet kan området behöva utvidgas. Vi beräknar att vattnet åter kommer att finnas i kranarna kl 16:00.

Vattenavstängning leder ibland till brunt vatten i ledningarna även för fastigheter som inte direkt drabbats av avstängningen. Det är avlagringar som släpper ur ledningen i samband med att vattnet tar en annan väg i ledningsnätet eller att flödet förändras. Detta åtgärdas genom att spola ut det ur ledningarna. Använd helst en kran närmast inkommande vatten för att undvika att silar sätter igen.


Skriv ut: