Vattenavstängning Abborrträsk v32

2020-07-30 13:17

Renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Abborrträsk kommer att utföras för att förbättra vattenkvalitén/missfärgning.
Vattnet kommer därför att vara avstängt tisdag 4/8 och onsdag 5/8 mellan 08:00-19:00

 

Renspolningen genomförs med en blandning av vatten och tryckluft och utförs etappvis på orten. Inga kemikalier kommer användas. Detta innebär att det kan uppstå kraftiga luftstötar och missfärgat vatten om någon vattenkran öppnas under den tid som renspolningen pågår.

 

UNDER OVAN ANGIVET DATUM OCH TID SKALL FÖLJANDE IAKTAS
- ALLA KRANAR SKALL HÅLLAS STÄNGDA! GÄLLER ÄVEN TOALETTER!

(lämpligt är att stänga ventil/kran vid inkommande vattenledning)

- TVÄTT- OCH DISKMASKINER SKALL EJ ANVÄNDAS!

- KOM IHÅG ATT TAPPA UPP TILLRÄCKLIG MÄNGD VATTEN FÖR ATT KLARA DAGSBEHOVET!

 

Det kan tillfälligt förekomma missfärgat vatten utanför det område som renspolas.

Om detta skulle inträffa så låt vattnet spola ur kranen tills det åter blir klart igen.

 När renspolning av huvudledningarna är klara kan missfärgat vatten finnas kvar i vattenledning in till fastigheten. Öppna försiktigt kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning till fastigheten så att ev. luft släpps ut. Spola därefter successivt i samtliga kranar i fastigheten tills vattnet åter blir klart.

 

- Kransilarna kan behöva rengöras.

- Vittvätt bör undvikas omedelbart efter avbrottet.

 

Vi hoppas ni har överseende med de störningar som detta arbete kan medföra.


Skriv ut: