Vattenläcka?

2020-07-02 09:58

Kommunens VA-/gatuavdelning letar en misstänkt vattenläcka. Detta på grund av kraftigt ökad vattenförbrukning sedan måndag.

VA-/gatuavdelningen ber medborgare att vara uppmärksamma på om de ser något misstänkt, exemepelvis att det brusar upp vatten i dagvattenbrunnar.

Kontakta oss vid misstanke på 070-640 40 81.


Skriv ut: