Veterandagen 2022, K4: "Vi uppskattar att våra veteraner får den erkänsla som de så väl förtjänar" sa stabschef Morgan Gustafsson i sitt tal Foto Kent Norberg.

"Våra veteraner har bidragit till att göra vår värld bättre"

2022-05-30 10:52

Veterandagen har sedan 2012 statsceremoniell status. Norrlands Dragonregemente K4 genomförde på måndagsförmiddagen ceremoni för att hedra våra veteraner:
-Vi uppskattar att de får den erkänsla som de så väl förtjänar, sa stabschef Morgan Gustafsson i sitt tal.

Nationen under lång tid och ofta deltagit i många olika insatser för att främja freden. Sverige har i dag långt över 100 000 utlandsveteraner. För dessa har FM ett särskilt ansvar, reglerat i lag och förordning:
-Även i detta ögonblick har FM medarbetare ute i nationella insatser. Låt oss skänka dem en tanke i dag, uppmanade Gustafsson och fortsatte sitt tal:
-Det är inte bara vår anställa personal som påverkas av insatserna. Även alla anhöriga förtjänar att uppskattas.

Regementsförvaltaren Rikard Skiöld och stabschef Morgan Gustafsson, K4, lade ner en blomsterkrans vid minnesstenen för avlidna kamrater. Foto Kent Norberg.

 


Även kommunens representanter: Kommunalrådet Lasse Forsgren, kommunchef Lena Ruth och kommunalfullmäktiges ordförande; Ulf Isaksson, lade en krans vid minnesstenen. Foto Kent Norberg.


Efter kransnedläggningen hölls en tyst minut för att hedra våra veteraner. Foto Kent Norberg.

Genom politiska beslut har soldater skickats att lösa uppgifter som många gånger fört med sig såväl risker som personliga umbäranden:
-Dessa människor har bidragit till att göra vår värld bättre. Några medarbetare har dessutom i sin tjänstgöring fått betala det yttersta priset, sitt eget liv.

  • Från 1948 fram till i dag har 82 svenska soldater och officerare omkommit eller stupat i internationell tjänst.

-Dess personer vill vi nu särskilt minnas och hedra genom att vi lägger kransar vid minnesstenen för våra veteraner.  

Efter kransnedläggningen hölls en tyst minut för tystnad och eftertanke.

Regementspastor Margareta Andersson, reflekterade över omvärldsläget i sitt tal under Veterandagen på K4, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.


Minnesceremonin avrundades med en omvärldsreflektion av regementspastorn Margareta Anderssons, som såg likheter med bibliska berättelsen om "David och Goliat"...

Därefter spelades Norrlands Dragoners marsch.
Alla deltagande vid Veterandagen inbjöds sedan till regementets matsal för kaffe och tårta.

Fakta: En veteran är enligt Försvarsmaktens definition en person som varit anställd i FM:s och gjort insatser internationell och nationellt, med eller utan vapen. De som gjort internationell insats benämns utlandsveteran.Skriv ut: