Zakarias från Glommersträsk bas för hockeyutvecklingen i norr!

2021-11-05 09:04


Zakarias Granlund, född och uppvuxen i Glommersträsk, har utsetts av Svensk hockey till regionchef i nybildade Hockeykontor Region Norr, med kontor i Umeå. "Syftet är att komma närmare föreningarna" säger han.

2019 togs ett enhälligt beslut att starta arbetet med att inrätta hockeykontor i regionerna. Beslutet föregicks av extra årsmöten i de 22 distrikten, som sa ja till utvecklingssatsningen som ska stärka närvaron till föreningarna:
-Jag är tacksam för att Svensk hockey tror på mig i det här utvecklingsarbetet, säger Zakarias Granlund, som utsetts till regionchef på Hockeykontor Norr Umeå.

Etableringen av hockeykontoren innebär en ny era som inletts inom Svensk ishockey. Till sin hjälp i hockeykontor Norr har Zakarias regionadministratörerna Simon Parkman och Mats Tjernström. Inom kort kommer också två föreningsutvecklare att rekryteras.

Region Norr har i mångt och mycket varit ledande i införandet av "hockeykontor". Satsningen är möjlig tack vare SHL-klubbarnas engagemang och det samarbetsavtal som finns mellan SIF och SHL. För 2021–2022 får Regionförbundet/Hockeykontoret i Norr ett anslag på 2 miljoner för satsningen.

-Syftet är med satsningen är ett större och starkare föreningsfokus och aktivt stödja alla föreningar, säger Zakarias och fortsätter: 
-Vi ska samordna och effektivisera administration och genomförande av tävlings-, funktionärs-, bredd-, disciplin och utbildningsverksamhet, över nuvarande distriktsgränser.

Hockeykontoren ska vara drivande och stödjande i det utvecklingsarbete som krävs i föreningarna och bland annat verka för fler isbanor och ishallar samt för att behålla ishallar och isytor:
-En viktig uppgift är att stödja alla föreningar att etablera flickverksamhet. 

Regionerna och SIF har gemensamt tagit fram en enkät som kommer att skickas till samtliga föreningar, syftet med denna nollmätning är att få en check på vad i förbundsarbetet som fingerar bra och var det finns utvecklingspotential:
-Det blir också grund för vårt hockeykontors utvecklingsarbete. 

Vad ser du som en av de största utmaningarna i ert digra arbete?
-Det blir nog att bredda rekryteringsbasen, säger Zakarias som gärna ser att han får hockeyföreningen i Arvidsjaurs kommun att jobba med.

 

 


Skriv ut: