Äldreomsorg

Har du frågor gällande stöd för äldre personer och personer i riskgrupper, relaterat till corona-viruset? Information från äldreomsorgen hittar du här: Nyheter.

 

Stöd för äldre

När du blir äldre och kroppen inte orkar som förut kan du behöva stöd i din vardag. Enligt Socialtjänstlagen har du rätt att ansöka om hjälp för att klara din livssituation.  

Äldreomsorgen i Arvidsjaur kommun strävar efter att du ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det finns många typer av stöd och hjälp som du kan få. Kommunen ansvarar för hjälp i hemmet i form av hemtjänst, korttidsvård, och anhörigstöd. Kommunen ansvarar också för hjälp till dig som inte längre klarar av att bo kvar hemma. Du som på grund av ditt hälsotillstånd inte längre klarar av att bo hemma kan ansöka om plats på kommunens vård- och omsorgsboende.

Vilket stöd kan jag ansöka om?

Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med. Din ansökan ska utgå från dina behov och ditt ärende utreds individuellt. Det är du som ska ha hjälpen som kan ansöka om den. Om du är anhörig till någon som är i behov av hjälp kan du hjälpa till med kontakten med kommunens biståndshandläggare. Du kan däremot inte lämna en ansökan åt din närstående. Vill du läsa mer om hur en ansökan går till så kan du gå in på Ansökan om stöd.

Arvidsjaur kommun ansvarar för olika delar av vård- och omsorg för äldre. Mer information om de olika stöden kan du hitta på på följande länkar:

- Hjälp i hemmet
- Korttidsvård
- Anhörigstöd
- Vård- och omsorgsboende
- Trygghetslägenheter

Hur ansöker jag om stöd?

För att ansöka om hjälp och stöd vänder du dig till kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har på uppdrag av socialnämanden rätt att fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen. Om du vill ansöka om hjälp eller få mer information kan du kontakta biståndshandläggarna på telefon.

Vill du skicka post till oss så gäller följande adress:
Arvidsjaurs kommun, Biståndsenheten
Sjukstugegatan 3, 933 31 ARVIDSJAUR

Telefontid måndag-fredag kl. 08.00-09.30

Marie Dahlgren

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-157 95

Emma Wendt

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-157 16

Sara Juuso

Biståndshandläggare

Telefon: 0960-157 99

Relaterade Länkar

 

  

 

 Skriv ut: