Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

I Arvidsjaur kallas den särskilda boendeformen för äldre vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboende är ett gemensamt namn för olika bostäder som är till för dig som behöver omfattande vård, omsorg och service. Ett vård- och omsorgsboende bemannas av omsorgspersonal dygnet runt. Du ansöker till biståndshandläggare som utreder och fattar beslut om du har rätt till plats i vård- och omsorgsboende.

I Arvidsjaur finns totalt tre vård- och omsorgsboenden med sammanlagt nio avdelningar. Avdelningarna är Länsmansgården A-D, Ekan, Björken, Blåklockan, Svalan och Rönnen. Total finns det 100 platser. En plats på vård- och omsorgsboende hyrs ut som en hyresrätt för de som permanent bor i denna boendeform.

När du ansöker om vård- och omsorgsboende är det vården och omsorgen du ansöker om. Alla boenden i Arvidsjaurs kommun bedöms vara likvärdiga och man kan inte specifikt välja ett boende. När du har fått ditt beslut kan du lämna önskemål till biståndshandläggare om vilket boende du skulle vilja flytta till.

Vid inflyttning till vård- och omsorgsboende fattar biståndshandläggare ett individuellt beslut om din hjälp i boendet. Detta görs för att din hjälp ska vara anpassad efter dina behov och önskemål.  Detta beslut följs sedan upp årligen och vid behov.

Målsättningen är att du som flyttar in ska kunna bo kvar till livets slut, flytt kan förekomma i undantagsfall.

Medboende

Makar och sambor som varaktigt har levt tillsammans har rätt att fortsätta att bo tillsammans, även när den ena personen beviljas vård- och omsorgsboende. Detta kallas för medboende. Du kan ansöka om det hos din biståndshandläggare. Om du flyttar in tillsammans med din make/maka/sambo och behöver hjälp för att klara din vardag kan du ansöka om detta.

 

Skriv ut: