Försäkringsskydd

Massmedia har rapporterat om äldre personer som inte fått ersättning från sin hemförsäkring vid stöld i hemmet. Det är ett fåtal försäkringsbolag som tillämpar regeln att den som lämnar sin nyckel till hemtjänstutförare inte får ersättning.

Viktigt att tänka på: 

Den som har hemtjänst eller andra insatser i hemmet bör noga studera sin försäkring, för att se vad som gäller om man lämnar ut sin nyckel till någon, säger Maja Snödahl på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Vissa bolag kräver en tilläggsförsäkring för att försäkringstagaren ska kunna bli ersatt vid stöld, hos andra ingår åtagandet i grundförsäkringen för särskilt utsatta grupper. Det gäller personer som får stöd i hemmet enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade eller får hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det finns också bolag som inte ersätter vid stöld över huvud taget, om man lånat ut sin nyckel. Tänk också på att vissa bolag har ett maxtak för hur mycket pengar de betalar ut när åtagandet ingår i grundförsäkringen.

Vårt råd är att Du som har hemtjänst eller får annan hjälp i Ditt hem, kollar med Ditt försäkringsbolag.

Skriv ut: