Trygghetslägenheter

Trygghetslägenhet är en boendeform för dig som kan bo själv med viss hjälp från hemtjänsten. En trygghetslägenhet likaställds med en vanlig lägenhet på samhället. Trygghetslägenhet är avsedd för dig som är 70 år och äldre. När det gäller makar eller sambos räcker det att en person i hushållet fyllt 70 år för att man ska få ställa sig i kö. Trygghetslägenhet har bra tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta med tillgång till gemensamhetslokal, hiss och matsal.

I en trygghetslägenhet finns inte personal dygnet runt. Hjälp i hemmet tillgodoses vid behov av insatser från hemtjänsten. Behöver du hjälp och stöd för att klara din vardag kan du ansöka om detta genom att kontakta biståndshandläggare. För att ställa dig i kö på en trygghetslägenhet behöver du någon form av hemtjänst. 

Fördelningen av trygghetslägenheter sker på samma sätt som på den vanliga bostadsmarknaden, genom kösystem. Kommunen har inte något hälso- och sjukvårdsansvar för dig som flyttar till en trygghetslägenhet. Om du behöver hälso- och sjukvård och inte är inskriven i den kommunala hemsjukvården vänder du dig till din hälsocentral.


Om du vill ställa dig i kö för trygghetslägenhet gäller följande kriterier:

-          Någon form av hemtjänst (tex trygghetslarm, serviceinsatser eller hjälp med personlig omvårdnad)
-          Bosatt inom Arvidsjaurs kommun prioriteras.
-          70 år eller äldre är prioriterade.
-          Hyresgästens eventuella behov av vård- och omsorgsinsatser får inte överstiga 45 timmar per vecka.

Var finns trygghetslägenheterna?

Trygghetslägenheterna i Arvidsjaurs kommun ligger på Ringelsta och på Solbacken. Det finns även trygghetslägenheter på Ängsbacka i Glommersträsk. På Ringelsta finns 23 lägenheter, och Solbacken har 16 lägenheter. 

Hur söker jag trygghetslägenhet?

För att ställa sig i kö på trygghetslägenheterna på Ängsbacka i Glommersträsk kontaktar du Arvidsjaurhem. 

För att flytta till en trygghetslägenhet på Solbacken eller Ringelsta behöver du ställa dig i en speciell bostadskö som kommunen har. Om du vill veta mer kan du vända dig till administrativa handläggare i äldreomsorgen, som förmedlar trygghetlägenheterna. 

Ansökningsblankett för trygghetslägenhet kan du hämta på socialkontoret i kommunhuset eller på länken nedan.

Catrin Höglander

Administrativ handläggare

Telefon: 0960-15715
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Ann-Marie Enberg

Administrativ handläggare

Telefon: 0960-15725
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Relaterade Länkar

Skriv ut: