Socialutskottets fonder


Socialautskottet utgör fondstyrelse för ett antal fonder.  Beslut om utdelning från fonderna sker i december i samband med socialautskottets sista sammanträde för året.

Svea Karlssons donationsfond

Kulturella aktiviteter och uppmuntran bland gamla
 
Stiftelsen Arkens donationsfond
Hos barn och ungdom förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador som kan ge upphov till fysisk och psykisk invaliditet.
 

Ansökningsblankett kan beställas genom socialkontoret  tel 0960-157 17 eller genom kommunens växel tel. 0960-155 00. Ansökan skickas till Arvidsjaurs kommun, Socialnämnden, 933 81 Arvidsjaur. Ansökningarna ska vara inne senast 26/11

Skriv ut: