Individ och familjeomsorg IFO
Foto Ann Grundström.

Individ- och familjeomsorg (IFO)

Alla kan vi hamna i en situation som gör att vi är i behov av stöd och då kan du vända dig till Individ- och Familjeomsorgen. Tillsamman ser vi över vad du eller din familj behöver för stöd och vad vi kan erbjuda just dig. Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt vilket innebär att vi aldrig lämnar ut information till obehöriga och all kontakt är kostnadsfri.

Det kan handla om att det är svårt att få ihop ekonomin eller att du eller någon i ditt nätverk har ett missbruk. Det kan handla om andra familjerelaterade problem eller att du känner oro för ett barn/ungdom.

Du kan läsa mer om socialtjänstens olika verksamhetsområden via länkarna till höger:
 

Kontakt

Under arbetstid kan du som vill komma i kontakt med socialtjänsten ringa via kommunens växel på tel: 0960-155 00 där du också kan lämna ett meddelande. Våra direktnummer hitter du via länk: 


Orosanmälan barn

Nu finns det en e-tjänst som ska göra det enklare att anmäla oro för barn och unga till socialtjänsten. E-tjänsten kan användas både av tjänstepersoner med anmälningsplikt och privatpersoner. För att komma till e-tjänsten följ länken: 

Socialjour

När socialkontoret är stängt och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du ringa via akutnumret 112 och be att få komma i kontakt med Arvidsjaurs socialjour. Övrig tid, samt vid icke akuta situationer hänvisas till kommunens e-tjänst för orosanmälaningar, ansökningar och ekonomiskt bistånd eller telefon till socialsekreterare. 

Skriv ut: